Rada Wydziału Mechanicznego

prof. dr hab. inż. Hubert Dębski - dziekan
dr hab. inż. Piotr Budzyński, profesor uczelni - przewodniczący Rady Dyscypliny Naukowej
dr hab. inż. Jarosław Bartnicki, profesor uczelni - prodziekan
dr inż. Tomasz Jachowicz - prodziekan
dr hab. inż. Sylwester Samborski, profesor uczelni - prodziekan

prof. dr hab. Grzegorz Gładyszewski
prof. dr hab. inż. Andrzej Gontarz
prof. dr hab. inż. Józef Jonak
prof. dr hab. Grzegorz Litak
prof. dr hab. inż. Zbigniew Pater
prof. dr hab. inż. Antoni Świć
prof. dr hab. inż. Jerzy Warmiński
prof. dr hab. inż. Mirosław Wendeker
dr hab. inż. Jarosław Bieniaś, profesor uczelni
dr hab. inż. Paweł Droździel, profesor uczelni
dr hab. inż. Jerzy Józwik, profesor uczelni
dr hab. inż. Tomasz Klepka, profesor uczelni
dr hab. inż. Rafał Longwic, profesor uczelni
dr hab. inż. Jacek Czarnigowski, profesor uczelni
dr hab. inż. Jakub Gajewski, profesor uczelni
dr hab. inż. Jacek Hunicz, profesor uczelni
dr hab. inż. Jarosław Pytka, profesor uczelni
dr hab. inż. Rafał Rusinek, profesor uczelni
dr hab. Paweł Zaprawa, profesor uczelni
dr inż. Grzegorz Ponieważ
dr inż. Patryk Różyło
dr inż. Mirosław Ferdynus
dr inż. Patryk Jakubczak
dr inż. Zofia Szmit
dr inż. Katarzyna Falkowicz
mgr Agnieszka Wojciechowska
Kacper Łukiewicz - student
Katarzyna Mróz - student
Adam Ogonowski - student
mgr inż. Michał Rogala - doktorant

 

dr inż. Małgorzata Ciosmak - NSZZ "Solidarność"
dr inż. Zbigniew Kiernicki - NS ZNP
dr inż. Anna Warmińska, prof. uczelni - Pełnomocnik Dziekana do Spraw Jakości Kształcenia
dr hab. inż. Krzysztof Kęcik, prof. uczelni - Pełnomocnik Wydziałowej Komisji ds Kształcenia