Władze

 

DZIEKAN
Dr hab. inż. Hubert DĘBSKI, profesor uczelni          

Tel. (81) 538 42 01
E-mail: h.debski@pollub.pl

Prodziekan ds. kształcenia i współpracy międzynarodowej:
Dr hab. inż. Sylwester SAMBORSKI, profesor uczelni
Tel. (81) 538 42 36
E-mail: s.samborski@pollub.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

Prodziekan ds. rozwoju i promocji:
Dr hab. inż. Jarosław BARTNICKI, profesor uczelni
Tel. (81) 538 45 76
E-mail: j.bartnicki@pollub.pl

Prodziekan ds. studenckich:
Dr inż. Tomasz JACHOWICZ
Tel. (81) 538 42 25
E-mail: t.jachowicz@pollub.pl