Skład Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia

Skład Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia,      rok akademicki 2018/19

Pełnomocnik Dziekana  ds. Jakości Kształcenia, przewodniczący Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia – dr Paweł Zaprawa

p.zaprawa@pollub.pl

Lp

Imię i nazwisko

Katedra

Adres e-mail

1

Dr inż. Anna Warmińska

Katedra Termodynamiki, Mechaniki Płynów i Napędów Lotniczych

a.warminska@pollub.pl

2

Dr inż. Sylwester Samborski

Katedra Mechaniki Stosowanej

s.samborski@pollub.pl

3

Dr inż. Kazimierz Drozd

Katedra Inżynierii Materiałowej

k.drozd@pollub.pl

4

Dr inż. Leszek Krzywonos

Katedra Podstaw Konstrukcji Maszyn

l.krzywonos@pollub.pl

5

Dr inż. Elżbieta Jacniacka

Katedra Podstaw Inżynierii Produkcji

e.jacniacka@pollub.pl

6

Dr inż. Dariusz Piernikarski

Instytut Transportu Silników Spalinowych i Transportu

d.piernikarski@pollub.pl

7

Dr hab. inż. Jarosław Bartnicki

Katedra Komputerowego Modelowania
i Technologii Obróbki Plastycznej

j.bartnicki@pollub.pl

8

Dr Marcin Bogucki

Katedra Automatyzacji

m.bogucki@pollub.pl

9

mgr inż. Mariusz Kamiński

Katedra Pojazdów Samochodowych

mariusz.kaminski@pollub.pl

10

Dr inż. Bronisław Samujło

Katedra Procesów Polimerowych

b.samujlo@pollub.pl

11

Dr Jarosław Borc

Katedra Fizyki Stosowanej

j.borc@pollub.pl

12

Dr Katarzyna Trąbka-Więcław

Instytut Technologicznych Systemów Informacyjnych

k.trabka@pollub.pl

13

Mgr inż. Gracjana Woźniak

Przedstawiciel Samorządu Doktorantów

g.wozniak@pollub.pl

14

Agata Seroczyńska

Przedstawiciel Samorządu Studentów

agata.seroczynska@pollub.edu.pl

15

Dr. inż. Paweł Chojancki

Przedstawiciel przemysłu

pawel.chojnacki@agustawestland.com

16

Mgr. inż. Paweł Hajduk

Przedstawiciel przemysłu

 

17

Dr inż. Paweł Lonkwic

Przedstawiciel przemysłu

plonkwic@gmail.com