Harmonogram działań Wydz. Komisji ds. Jakości Kształcenia w roku akad. 2017/18

Harmonogram działań Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia

w roku akademickim 2020/2021

 

Miesiąc

Planowane działania

Październik

 • Dyskusja dotycząca planu działań Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia w roku akademickim 2020/2021
 • Zatwierdzenie „Harmonogramu działań WKdsJK na rok akademicki 2020/2021”
 • Informacja o harmonogramie studenckiej oceny pracy dziekanatów w roku akademickim 2020/2021 i ankietyzacji zajęć dydaktycznych semestru letniego 2019/2020 oraz bieżącego roku akademickiego
 • Sprawy bieżące

Listopad

 • Analiza wyników oceny studenckiej i pracowniczej zajęć prowadzonych zdalnie w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020 na Wydziale Mechanicznym
 • Przygotowanie kwestionariusza studenckiej oceny zajęć prowadzonych zdalnie w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021
 • Informacja o harmonogramie studenckiej oceny zajęć w roku akademickim 2020/2021
 • Sprawy bieżące

Grudzień

 • Przegląd wzorów raportów ze studenckiej oceny zajęć
 • Prezentacja raportu z funkcjonowania WSZJK w roku akademickim 2019/2020
 • Sprawy bieżące

Styczeń

 • Omówienie rocznego sprawozdania z funkcjonowania WSZJK w PL
 • Przygotowanie zmian do wzorów raportów ze studenckiej oceny zajęć
 • Sprawy bieżące

Luty

 • Analiza wyników badania opinii studentów na temat pracy Dziekanatu Wydziału Mechanicznego
 • Przygotowanie wstępnej koncepcji samooceny Wydziałów w zakresie wybranego elementu procesu kształcenia
 • Sprawy bieżące

Marzec

 • Analiza wyników oceny zajęć przez studentów za semestr zimowy roku akademickiego 2020/2021
 • Sprawy bieżące

Kwiecień

 • Zapoznanie się ze wzorem kwestionariusza do samooceny Wydziałów
 • Informacja o realizacji przeprowadzenia samooceny Wydziałów
 • Sprawy bieżące

Maj

 • Badania opinii studentów II stopnia na temat osiągniętych przedmiotowych efektów kształcenia
 • Przeprowadzenie samooceny Wydziałów
 • Sprawy bieżące

Czerwiec

 • Analiza wyników studenckiej oceny pracy dziekanatów i Działu Spraw Studenckich
 • Analiza opinii studentów II stopnia na temat osiągniętych przedmiotowych efektów kształcenia w roku akademickim 2020/2021
 • Sprawy bieżące

Wrzesień

 • Opracowanie wstępnego planu działań WKdsJK w roku akademickim 2021/2022
 • Przyjęcie harmonogramu prac Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia w roku akademickim 2021/2022
 • Analiza wyników samooceny Wydziałów
 • Analiza wstępnych wyników oceny zajęć przez studentów za semestr letni roku akademickiego 2020/2021
 • Sprawy bieżące