Wiesław S. Weroński

Prof. dr hab. inż. Wiesław Stefan Weroński (1990-93) i (1993-96)

Wiesław Stefan Weroński urodził się 14 maja 1939 roku w Ostrowcu Świętokrzyskim. Był absolwentem Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, którą ukończył w 1961 roku, uzyskując dyplom magistra inżyniera w specjalności obróbka plastyczna metali. Po studiach podjął pracę w Hucie Ostro­wiec, w której pracował do roku 1977 kolejno na stanowi­skach: starszego mistrza, technologa, zastępcy i kierownika wydziału produkcyjnego, szefa produkcji, dyrektora nowego zakładu metalurgicznego, dyrektora technicznego, I-go za­stępcy Dyrektora Huty. Prace w szkolnictwie wyższym roz­począł jeszcze jako pracownik przemysłowy w 1972 roku, na stanowisku starszego wykładowcy w Politechnice Świętokrzyskiej. Po uzyskaniu stopnia naukowego doktora nauk technicznych (AGH – 1973 r.) kontynuował pracę w Politechnice Święto­krzyskiej (1/2 etatu) jako docent kontraktowy. W 1977 roku przeszedł na pełny etat do Politechniki Lubelskiej, z którą związał się na resztę swojego zawodowego życia – za wyjątkiem okresu 1978-80, gdy przebywał w Iraku w charakterze konsultanta - doradcy dyrektora generalnego Zakładów Khor Al-Zubair. W Uczelni naszej naj­pierw był docentem kontraktowym, potem po habilitacji na AGH (1981 r.) docentem habilitowanym, profesorem nadzwyczajnym, a od 1994 roku profesorem zwyczaj­nym. Tytuł profesora nauk technicznych uzyskał w 1992 roku. Czynnie uczestniczył w życiu Politechniki Lubelskiej, był wieloletnim członkiem Senatu, pełnił również funkcje przewodniczącego Komisji  Senackiej Dydaktycznej (1984-87) oraz Nauki i Rozwoju Kadry (1996-1999), a w kadencjach 1990-93 oraz 1993-96 był Dziekanem Wydziału Mechanicznego. Na zasłużoną emeryturę odszedł w 2010 roku, jednak nie tracił kontaktu z Wydziałem Mechanicznym, w którym aż do początku roku 2012 prowadził wykłady z obróbki plastycznej metali.

         Profesor Wiesław Weroński pozostawił po sobie cenny dorobek naukowy, na który składa się kilkadziesiąt wdrożeń w przemyśle nowych rozwiązań i patentów, 16 książek i skryptów oraz około 150 publikacji naukowych w czasopismach oraz materiałach konferencji krajowych i zagranicznych. Blisko 1/3 Jego publikacji była opublikowana w wydawnictwach zagranicznych. Był autorytetem w dziedzinie ob­róbki plastycznej, poważanym i cenionym przez krajowe środowiska naukowe. Wielokrotnie wyróżniano Go nagrodami, w tym: Ministra Szkolnictwa Wyższego i Techniki (3x), JM Rektora Politechniki Lubelskiej, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (1997 r.), Medalem Komisji Edukacji Narodowej (2000 r.).

         Profesor Wiesław Weroński zmarł 29 sierpnia 2012 roku.