Jerzy Budzyński

Doc. dr inż. Jerzy Budzyński (1970-73)

Urodzony w Lublinie 17.11.1919 r. Świadectwo dojrzałości uzyskałw 1939 r. w liceum im. Jana Zamoyskiego w Lublinie. W pierwszych latachokupacji wstąpił do ZWZ/AK. Należał do oddziału bojowego, brał udział w akcjach na tereniemiasta, przechowywał broń i uczestniczył w akcjach dywersyjnych w zakładach nadzorowanych przez Niemców. W 1943 rozpoczął szkolenie w konspiracyjnej podchorążówce, którą ukończył jako kapral podchorążyy.

Po wojnie w 1949 r. ukończył studia na Politechnice Gdańskiej na Wydziale Mechanicznym, gdzie uzyskał tytuł magistra inżyniera mechanika. Po studiach rozpoczął pracę w nowo powstającej Fabryce Samochodów Ciężarowych, gdzie zatrudniony był początkowo jako kierownik Wydziału Montażu a po czterech latach jako Główny Mechanik i Energetyk FSC w Lublinie. Na tym stanowisku pracował do 1962 r. Był odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi.

W drugiej połowie lat 50-tych prowadził wykłady zlecone na WSI a po odejoeciu z FSC podjął tam pracę w 1963 r. jako starszy wykładowca, kierując zrazem Zakładem Termodynamiki. 

W utworzonej w 1965r. Wyższej Szkole Inżynierskiej w Lublinie, w roku 1969 powołany został na kierownika Zespołu Eksploatacji Pojazdów Samochodowych. W tym też roku uzyskuje stopień naukowy doktora nauk technicznych i zostaje powołany na stanowisko docenta w Zespole Eksploatacji Pojazdów Samochodowych.

Od roku 1970 do 1973 pełnił funkcję Dziekana Wydziału Mechanicznego. Rozpoczął również pracę nad przewodem habilitacyjnym. Odznaczony w tym czasie Złotym Krzyżem Zasługi. Był międzynarodowym ekspertem i rzeczoznawcą techniki samochodowej i ruchu drogowego oraz wieloletnim działaczem PZMot i Automobilklubu. Zmarł nagle 21.10.1974 r. w wieku 54 lat.