Zakład Transportu

Zakład.Transportu.Pracownicy

 

Zakład Transportu


Kierownik Zakładu      
dr hab. inż. Paweł Droździel, prof. PL p.617   p.drozdziel@pollub.pl
           
Pracownicy naukowo-dydaktyczni i dydaktyczni:      
prof. dr hab. inż. Henryk Komsta p.419 81-538-4260 h.komsta@pollub.pl
dr inż. Dariusz Piernikarski p.425 81-538-4261 d.piernikarski@pollub.pl
dr inż. Joanna Rymarz p.801 81-538-4259 j.rymarz@pollub.pl
dr inż. Cezary Sarnowski p.615 81-538-4763 c.sarnowski@pollub.pl
dr inż. Rafał Wrona p.801 81-538-4259 r.wrona@pollub.pl
mgr inż. Iwona Rybicka p.425 81-538-4261 i.rybicka@pollub.pl
       
Pracownicy techniczni:      
Bogan Latała R207 81-538-4262  
    81-538-4675  
 
Tematyka naukowo - badawcza Zakładu Transportu
Analiza i optymalizacja technicznych systemów transportowych ze szczególnym uwzględnieniem aspektów bezpieczeństwa, uwarunkowań ekonomicznych i zagrożeń ekologicznych