Zakład Silników Spalinowych

Zakład.Siników.Pracownicy

 

Zakład Silników Spalinowych


Kierownik Zakładu      
dr hab. inż. Jacek Hunicz, prof. PL p.417 81-538-4175 j.hunicz@pollub.pl
  R207 81-538-4675  
              
Pracownicy naukowo-dydaktyczni i dydaktyczni:      
dr hab. inż. Grzegorz Koszałka, prof. PL p.801 81-538-4259 g.koszalka@pollub.pl
dr inż. Piotr Ignaciuk p.801 81-538-4259 p.ignaciuk@pollub.pl
dr inż. Paweł Kordos p.615 81-538-4763 p.kordos@pollub.pl
mgr inż. Michał Gęca p.425 81-538-4261 michal.geca@pollub.pl
mgr inż. Arkadiusz Rybak R207 81-538-4675 a.rybak@pollub.pl
       
Pracownicy techniczni:      
Bogdan Latała R207 81-538-4262  
    81-538-4675  
 
 
Tematyka naukowo - badawcza Zakładu Silników Spalinowych
Analiza wybranych charakterystyk trwałościowych, ekonomicznych i ekologicznych tłokowych silników spalinowych, w tym zasilanych paliwami alternatywnymi

 

Oferta prac naukowo-badawczych:

1. Badania silników spalinowych

2. Pomiary trudnodostępnych wielkości podczas badań drogowych pojazdów.

3. Modelowanie matematyczne procesów.

4. Konstruowanie i wykonywanie wyrobów oraz specjalistycznej aparatury i stanowisk badawczych.

5. Szkolenia w zakresie:

  • budowy i eksploatacji silników spalinowych,
  • budowy i eksploatacji pojazdów w tym pojazdów użytkowych i specjalnych,
  • budowy i diagnostyki elektronicznych układów pojazdów,
  • organizacji i zarządzania transportem.