Zakład Inżynierii Procesowej, Bezpieczeństwa i Ekologii

Zakład.Ekologii.Pracownicy

 

Zakład Inżynierii Procesowej, Bezpieczeństwa i Ekologii


Kierownik Zakładu      
prof. dr hab. inż. Marek Opielak p.603 81-538-4265 m.opielak@pollub.pl
       
Pracownicy naukowo-dydaktyczni i dydaktyczni:      
dr inż. Małgorzata Ciosmak p.616 81-538-4581 m.ciosmak@pollub.pl
dr inż. Konrad Kowalik p.603a 81-538-4264 k.kowalik@pollub.pl
dr inż. Halina Marczak p.616 81-538-4581 h.marczak@pollub.pl
dr inż. Barbara Sykut p.603a 81-538-4264 b.sykut@pollub.pl
       
Pracownicy administracyjno-techniczni:      
Danuta Kowalik p.603 81-538-4263 d.kowalik@pollub.pl
 
Tematyka naukowo - badawcza Zakładu Inżynierii Procesowej, Bezpieczeństwa i Ekologii
Optymalizacja budowy maszyn i urządzeń dla inżynierii procesowej, spożywczej i ochrony środowiska ze szczególnym uwzględnieniem jakości i energochłonności procesów oraz aspektów ekologicznych

 

 W  zakładzie prowadzone są badania mające na celu opracowanie kryteriów i metod optymalizacji konstrukcji i zasad eksploatacji urządzeń do realizacji procesów mechanicznych w inżynierii procesowej, spożywczej oraz w ochronie środowiska.

     Zakład kształci w specjalności urządzenia inżynierii procesowej, spożywczej i ekotechniki. Absolwenci mogą być zatrudniani jako inżynierowie kierujący pracą i utrzymaniem ruchu linii technologicznych w zakładach przetwórstwa spożywczego, w zakładach produkujących i eksploatujących urządzenia dla ochrony środowiska oraz realizujących procesy technologiczne w przemyśle chemicznym, farmaceutycznym itp. Absolwenci przygotowani są do pracy w jednostkach badawczych, projektowo – konstrukcyjnych i technologicznych.

     W zakładzie funkcjonuje Studenckie Koło Naukowe. W ramach działalności tego Koła studenci pod kierunkiem opiekuna naukowego zajmują się następującą problematyką: technologiami i technikami biodiesla, odzyskiem surowców z odpadów przemysłowych oraz uczestniczą w badaniach dotyczących metod optymalizacji konstrukcji i zasad eksploatacji urządzeń przemysłu spożywczego.