Publikacje

Pracownicy Katedry Technologii i Przetwórstwa Tworzyw Polimerowych publikują prace naukowe i naukowo-techniczne w języku polskim oraz w językach obcych, obejmujące książki, skrypty, artykuły w czasopismach, referaty publikowane w materiałach konferencyjnych (krajowe i zagraniczne), recenzje publikowane, patenty i wzory użytkowe.

Prace są publikowane w ważniejszych polskich czasopismach związanych z przetwórstwem i obróbką tworzyw polimerowych i nauką o tworzywach polimerowych, takich jak na przykład "Polimery", "Przemysł Chemiczny", "Przetwórstwo Tworzyw", "Archiwum Nauki o Materiałach", "Inżynieria Materiałowa" oraz innych, wśród których należy wymienić przykładowo "Przegląd Mechaniczny", "Mechanik","Przegląd Techniczny", "Tworzywa Sztuczne w Przemyśle" i wiele innych.

Publikacje pracowników Katedry zamieszczano również w czasopismach zagranicznych, takich jak na przykład "International Polymer Science and Technology", "Plastics Engineering", "International Polymer Processing", "Journal of Plastic Film and Sheeting", "Kunststoffe", "Kunststoffe International", "Polimer Engineering & Science", "Plaste und Kautschuk", "Polimeri", "Plasty a Kaučuk", "Veda a Technika v Zahranici", "Viestnik Maszinostrojenija" i "Plasticzieskije Massy".

W Katedrze opracowuje się podręczniki i skrypty akademickie. Wśród ważniejszych wydawnictw ostatnich lat należy wymienić następujące:

 • R. Sikora: Tworzywa wielkocząsteczkowe - Rodzaje, właściwości i struktura. Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, Lublin 1991.
 • R. Sikora: Podstawy przetwórstwa tworzyw wielkocząsteczkowych. Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, Lublin 1992.
 • R. Sikora: Przetwórstwo tworzyw wielkocząsteczkowych. Wydawnictwo Edukacyjne, Warszawa 1993.
 • R. Sikora: Obróbka tworzyw wielkocząsteczkowych, Wydawnictwo Edukacyjne, Warszawa 1996.
 • Praca zbiorowa pod red. R. Sikory: Przetwórstwo tworzyw wielkocząsteczkowych. Ćwiczenia laboratoryjne. Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Lubelskiej, Lublin 1997.
 • Praca zbiorowa pod red. R. Sikory: Maszyny i urządzenia do przetwórstwa tworzyw wielkocząsteczkowych. Ćwiczenia laboratoryjne. Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, Lublin 2001.
 • Praca zbiorowa pod red. R. Sikory: Tworzywa polimerowe. Ćwiczenia laboratoryjne. Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, Lublin 2002.
 • R. Sikora: Wprowadzenie do przetwórstwa tworzyw polimerowych - projekt leksykonu naukowo-technicznego. Wydawnictwo Wadim Plast Sp.J., Lublin 2002.
 • Praca zbiorowa pod red. R. Sikory: Przetwórstwo tworzyw polimerowych. Podstawy logiczne, formalne i terminologiczne. Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, Lublin 2006.
 • J. W. Sikora: Selected Problems of Polymer Extrusion. Politechnika Lubelska, Wydawnictwo Naukowe WNGB, Lublin 2008.
 • J. W. Sikora: Screw extrusion. Rozdział 5 w “Advances in Polymer Processing”. Praca zbiorowa pod red. T. Sabu i W. Yang. Woodhead Publishing Limited, Oxford – Cambridge – New Delhi 2009.
 • A. Krzyżak, J. W. Sikora: Plastometryczne wskaźniki przetwarzalności tworzyw fenolowo-formaldehydowych. Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, Lublin 2010.
 • J. W. Sikora, T. Garbacz: Przetwórstwo tworzyw polimerowych. Ćwiczenia laboratoryjne, część 1. Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, Lublin 2012.
 • T. Jachowicz, T. Klepka: Przetwórstwo tworzyw polimerowych. Ćwiczenia laboratoryjne, część 2. Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, Lublin 2012.

Raport Biblioteki PL, podsumowujący publikacje pracowników Katedry Procesów Polimerowych znajduje się na tej stronie.