Pracownicy

W Katedrze Technologii i Przetwórstwa Tworzyw Polimerowych jest zatrudnionych na stałe dziewięciu pracowników naukowo-dydaktycznych (jeden profesor tytularny, dwóch profesorów uczelnianych, czterech adiunktów, dwoje asystentów), trzech pracowników technicznych i jeden pracownik administracyjny.

Skład osobowy Katedry Technologii i Przetwórstwa Tworzyw Polimerowych jest następujący:

Kierownik Katedry


http://kpp.pollub.pl/images/kpp/prac_klepka_t.jpg

Dr hab. inż. Tomasz Klepka, prof. PL
Stanowisko: profesor PL
Tel. +48 81 538-47-66
Poczta elektroniczna: t.klepka@pollub.pl
Gabinet: WM 517, (wejście przez Sekretariat Katedry, WM 516)

Pracownicy naukowo-dydaktyczni

http://kpp.pollub.pl/images/kpp/prac_sikora_j.jpg

Prof. dr hab. inż. Janusz W. Sikora

Stanowisko: profesor
Tel. +48 81 538-42-22
Poczta elektroniczna: janusz.sikora@pollub.pl
Gabinet: WM 515

http://kpp.pollub.pl/images/kpp/prac_garbacz_t.jpg

Dr hab. inż. Tomasz Garbacz, prof. PL
Stanowisko: profesor PL
Tel. +48 81 538-48-95
Poczta elektroniczna: t.garbacz@pollub.pl
Gabinet: WM 826

http://kpp.pollub.pl/images/kpp/prac_jachowicz_t.jpg

Dr inż. Tomasz Jachowicz
Stanowisko: adiunkt
Tel. +48 81 538-42-25
Poczta elektroniczna: t.jachowicz@pollub.pl
Gabinet: WM 523

http://kpp.pollub.pl/images/kpp/prac_samujlo_b.jpg

Dr inż. Bronisław Samujło
Stanowisko: adiunkt
Tel. +48 81 538-42-24
Poczta elektroniczna: b.samujlo@pollub.pl
Gabinet: WM 514

 

Dr hab. inż. Emil Sasimowski, prof. PL
Stanowisko: profesor PL
Tel. +48 81 538-42-23
Poczta elektroniczna: e.sasimowski@pollub.pl
Gabinet: WM 722

http://kpp.pollub.pl/images/kpp/prac_tor_a.jpg

Dr inż. Aneta Tor-Świątek
Stanowisko: adiunkt
Tel. +48 81 538-42-24
Poczta elektroniczna: a.tor@pollub.pl
Gabinet: WM 514

 

Mgr inż. Karolina Głogowska
Stanowisko: asystent
Tel. +4881 538-42-25
Poczta eletroniczna: k.glogowska@pollub.pl
Gabinet: WM 523

 

Mgr inż. Łukasz Majewski
Stanowisko: asystent
Tel. +4881 538-42-25
Poczta elektroniczna: l.majewski@pollub.pl
Gabinet: WM 523

Pracownicy techniczni i administracyjni

 

Izabela Szymczyk
Stanowisko: starszy referent
Tel. +48 81 538-42-21
Poczta elektroniczna: i.szymczyk@pollub.pl
Gabinet: WM 516

http://kpp.pollub.pl/images/kpp/prac_runowicz_j.jpg

Mgr inż. Jerzy Runowicz
Stanowisko: specjalista
Tel. +48 81 538-47-95
Poczta elektroniczna: j.runowicz@pollub.pl
Laboratorium KTiPTP: R 509

 

Mgr inż. Filip Longwic
Stanowisko: st. referent techniczny
Tel. +48 81 538-47-95
Poczta elektroniczna: f.longwic@pollub.pl
Laboratorium KTiPTP: R 509
  Mgr inż. Krzysztof Ludziak
Stanowisko: st. referent techniczy
Tel. +48 81 538-47-95
Poczta elektroniczna: k.ludziak@pollub.pl
Laboratorium KTiPTP: R 509