Nauka

Główne kierunki działalności naukowo-badawczej Katedry można ująć następująco:

1. Podstawy teoretyczne i technologiczne przetwórstwa tworzyw:

 • wpływ warunków przetwórstwa na jakość wytworów,
 • proces wytłaczania jedno- i dwuślimakowego konwencjonalnego,
 • proces wytłaczania autotermicznego,
 • przetwórstwo tworzyw uniepalnionych i deaktywowanych,
 • symulacja komputerowa procesów przetwórstwa,
 • modyfikacja fizyczna tworzyw,
 • recyrkulacja materiałowa tworzyw.

2. Maszyny i urządzenia do przetwórstwa i obróbki tworzyw

 • konstrukcja i badania układów narzędziowych wtryskarek,
 • konstrukcja i badania wytłaczarek konwencjonalnych oraz autotermicznych, zwłaszcza układów uplastyczniających,
 • konstrukcja i badania głowic wytłaczarskich oraz form wtryskowych.

3. Właściwości i zastosowanie tworzyw

 • konstrukcyjne połączenia adhezyjne,
 • właściwości cieplne,
 • termodynamiczne równanie stanu polimerów,
 • właściwości tworzyw wtórnych,
 • tworzywa w naprawie maszyn,
 • rury specjalne z tworzyw,
 • pokrycia dachowe z tworzyw.

4. Obróbka tworzyw

 • rozdrabnianie, aglomerowanie, granulowanie i cięcie tworzyw,
 • obróbka skrawaniem tworzyw trudno skrawalnych, zwłaszcza wiercenie i przecinanie kompozytów polimerowo-szklanych,
 • konstrukcja i technologia układów nożowych rozdrabniaczy i aglomeratorów.

Działalność ta jest prowadzona głównie w ramach badań statutowych, badań własnych i projektów badawczych (grantów) wewnętrznych.