Informacje dla studentów

Materiały edukacyjne

Skrypty, wzory sprawozdań i inne dokumenty przydatne dla studentów odbywających zajęcia w Katedrze Technologii i Przetwórstwa Tworzyw Polimerowych.

  1. Garbacz T., Sikora J.: Przetwórstwo tworzyw polimerowych. Ćwiczenia laboratoryjne - część 1.
    W celu pobrania skryptu jako pliku PDF kliknij w link do Biblioteki Cyfrowej PL.
  2. Jachowicz T., Klepka T.: Przetwórstwo tworzyw polimerowych. Ćwiczenia laboratoryjne - część 2.
    W celu pobrania skryptu jako pliku PDF kliknij w link do Biblioteki Cyfrowej PL.