Dydaktyka

Działalność dydaktyczna Katedry

Katedra Pojazdów Samochodowych jest jednostką dyplomującą w specjalności Samochody i Ciągniki na kierunkach dyplomowania: 

  • Pojazdy, 

  • Eksploatacja Pojazdów,

  • Elektrotechnika i Elektronika Pojazdowa, 

  • Diagnostyka Pojazdów.

W grupie przedmiotów specjalnościowych prowadzone są przedmioty:

Teoria Ruchu Pojazdów, Budowa Samochodów, Dynamika Ruchu Pojazdów, Elektrotechnika i Elektronika Pojazdów, Podstawy Eksploatacji Pojazdów, Ciągniki Kołowe i Gąsienicowe. 

Ponadto na poszczególnych kierunkach dyplomowania realizowane są zajęcia specjalizacyjne. 

Prowadzone są bloki tematyczne przedmiotów: Badania pojazdów, Zespołów i Elementów, Eksploatacja i Technologia Napraw Pojazdów i Silników, Diagnostyka Pojazdów, Optymalizacja Konstrukcji Pojazdów oraz blok elektroniki pojazdowej.