KWPP

Studenckie Koło Naukowe Komputerowego Wspomagania Prac Projektowych działa przy Katedrze Podstaw Konstrukcji Maszyn Wydziału Mechanicznego Politechniki Lubelskiej

 

Głównym celem działalności Koła Naukowego KWPP jest poznanie oraz stały postęp w posługiwaniu się nowoczesnymi profesjonalnymi systemami zintegrowanego projektowania.

Postawiony cel chcemy realizować poprzez :

- wspólną prace w laboratorium CAD/CAM

- udział członków Koła w konferencjach i sympozjach naukowych

- wizyty na targach CAD/CAM

- wyjazdy do zakładów przemysłowych i biur konstrukcyjnych


Opiekuni koła:

dr inż. Mirosław Ferdynus, m.ferdynus@pollub.pl, telefon: +48 81 538 4206, pok. 222

dr hab. inż. Hubert Dębski, h.debski@pollub.pl, telefon: +48 81 538 4201, pok. 215


 

Prace studentów