Profil

Strona WWW: http://pkm.pollub.pl/

e-mail: kpkm@pollub.pl

Kierownik Katedry
Prof. dr hab. inż. Józef Jonak

Katedra Podstaw Konstrukcji Maszyn, początkowo funkcjonująca jako Zakład, została utworzona w marcu 1989 roku. Od 2014 r. nazwa katedry została zmieniona na Katedrę Podstaw Konstrukcji Maszyn i Mechatroniki. Główne kierunki badań prowadzonych w Katedrze PKMiM: wspomagana komputerowo optymalizacja w konstruowaniu maszyn oraz analiza i synteza mechanizmów, rozwój sztucznej inteligencji, statyczna i dynamiczna analiza elementów konstrukcyjnych z wykorzystaniem metody elementów skończonych, zagadnienia tarcia, zużycia i smarowania, montaż zrobotyzowany, konstruowanie maszyn z uwzględnieniem kryteriów eksploatacyjnych i ekonomicznych, mechatronika, inżynierskie zastosowanie informatyki, badania procesów współpracy elementów i zespołów maszynowych wspomagane procesorowo, elementy konstrukcyjne o skokowej niejednorodności radialnej, zjawisko jonizacji w komorze spalania silnika, biomechanika i inżynieria medyczna, tematyka historyczna i uwarunkowania ekonomiczne podstaw budowy maszyn, wibroakustyczna diagnostyka maszyn.

Laboratorium systemów CAD/CAE

   Stanowiska mechatroniczneStanowiska mechatroniczne

W katedrze działa studenckie Koło Naukowe Komputerowego Wspomagania Prac Projektowych i Koło Naukowe Zastosowań Mechatroniki Elmech. Głównym celem działalności koła naukowego KWPP jest poznanie oraz stały postęp w posługiwaniu się nowoczesnymi profesjonalnymi systemami zintegrowanego projektowania. Natomiast koło naukowe Elmech realizuje projekty mechatroniczne, w których studenci w praktyce stosują wiedzę z mechaniki, elektroniki i informatyki. Katedra dysponuje Laboratorium Zaawansowanych Systemów CAD/CAE wyposażonym w systemy CAD/CAM/CAE: - NX, Catia, CAE: -Abaqus, CAD: - Solid Edge. W Katedrze prowadzone są szkolenia z zakresu projektowania oraz obliczeń inżynierskich z wykorzystaniem zaawansowanego systemu CATIA.

Kamera akustczna Nor848A-10 i stanowisko diagnostyczne

Maszyna udarnościowa InstronCeast 9350

W ostatnich latach w katedrze opracowano szereg skryptów z grafiki inżynierskiej oraz podstaw konstrukcji maszyn, które są pomocne w realizacji procesu dydaktycznego. Pracownicy katedry uczestniczą w wielu krajowych oraz zagranicznych konferencjach naukowych, są autorami szeregu publikacji naukowych, w tym z listy Filadelfijskiego Instytutu Informacji Naukowej, jak również książek i monografii.

                    
                  Laboratorium Badań Własnych KPKMiM                              Stanowisko do badań sprężarek wyporowych
                                                                                                          z czterema współbieżnymi rotorami