Nauka

 

Główne kierunki badań naukowych:

- Wspomagana komputerowo optymalizacja w konstruowaniu maszyn oraz analiza i synteza mechanizmów.

- Diagnostyka maszyn i urządzeń.

- Statyczna i dynamiczna analiza elementów konstrukcyjnych z wykorzystaniem metody elementów skończonych.

- Zagadnienia tarcia, zużycia i smarowania.

- Montaż zrobotyzowany.

- Konstruowanie maszyn z uwzględnieniem kryteriów eksploatacyjnych i ekonomicznych.

- Mechatronika.

- Inżynierskie zastosowanie informatyki.

- Badania procesów współpracy elementów i zespołów maszynowych wspomagane procesorowo.

- Elementy konstrukcyjne o skokowej niejednorodności radialnej.

- Zjawisko jonizacji w komorze spalania silnika.

- Biomechanika i inżynieria medyczna.

- Tematyka historyczna i uwarunkowania ekonomiczne podstaw budowy maszyn.