Nauka

 

Główne kierunki badań naukowych:

- Wspomagana komputerowo optymalizacja w konstruowaniu maszyn oraz analiza i synteza mechanizmów,

- Diagnostyka maszyn i urządzeń,

- Statyczna i dynamiczna analiza elementów konstrukcyjnych z wykorzystaniem metody elementów skończonych,

- Zagadnienia tarcia, zużycia i smarowania,

- Montaż zrobotyzowany,

- Konstruowanie maszyn z uwzględnieniem kryteriów eksploatacyjnych i ekonomicznych,

- Mechatronika,

- Inżynierskie zastosowanie informatyki,

- Badania procesów współpracy elementów i zespołów maszynowych wspomagane procesorowo,

- Elementy konstrukcyjne o skokowej niejednorodności radialnej,

- Zjawisko jonizacji w komorze spalania silnika,

- Biomechanika i inżynieria medyczna,

- Tematyka historyczna i uwarunkowania ekonomiczne podstaw budowy maszyn.