Sekretariat

 

Biuro / Office

Dr inż. Grzegorz Samołyk

Katedra Komputerowego Modelowania i Technologii Obróbki Plastycznej, Politechnika Lubelska

e-mail: protechma@pollub.pl

 

Opłaty / Fees

Konto do wpłaty:
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie, ul. Pocztowa 54,  22-100 Chełm
Bank Pekao S.A.  I Oddział  w Chełmie
Nr konta: 91 1240 2223 1111 0010 5570 5911


Opłata konferencyjna: 800 PLN
W tytyle przelewu proszę dopisać "Protechma"

Opłata za publikację w czasopiśnie "Hutnik-Wiadomości Hutnicze": 500 PLN
W tytyle przelewu proszę dopisać "Protechma-Hutnik"

Orientacyjny koszt noclegu w Akademickim Centrum Współpracy Transgranicznej: 60 PLN / doba

Bank account for paying a conference fees:
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie, ul. Pocztowa 54,  22-100 Chełm
Bank Pekao S.A.  I Oddział  w Chełmie
Account number (IBAN): PL 91 1240 2223 1111 0010 5570 5911
SWIFT code: PKOPPLPW

Conference fee: 800 PLN
In the title of transfer please add "Protechma"

Fee for publication in the journal "Hutnik-Wiadomości Hutnicze": 500 PLN
In the title transfer please add "Protechma-Hutnik"

Approximate cost of accommodation at the Academic Centre for Cross-Border Cooperation: 60 PLN / day

 

Aktualności / News

Lista referatów, które zostały zakwalifikowane na konferencję oraz publikację w czasopiśmie (główny autor, tytuł).
The list of papers that have been qualified for the conference and the publication in the journal (the main author, title).

 1. Andrzej Skrzat, Feliks Stachowicz: Determination of effective properties of fiber-reinforced composite laminates
 2. Janusz Tomczak, Zbigniew Pater, Tomasz Bulzak: Obciskanie obrotowe osiowosymetrycznych odkuwek drążonych
 3. Andrzej Skrzat: Numeryczna symulacja wyciskania kompozytów warstwowych
 4. Zita Iždinská, Pavol Švec, Alexander Schrek, Veronika Gajdošová: The effect of planar anisotropy on properties of tailor-welded blanks made of dual-phase steels
 5. Ryszar Moszumański: Narzędzia do wytwarzania części cienkościennych z materiałów rozdrobnionych metodą dynamiczną
 6. Jan Varga, Jozef Stahovec, Jozef Beňo, Marek Vrabeľ: Posudzovanie kvality povrchu pri vybraných stratégiach frézovania pri výrobe reliéfnych plôch
 7. Bernadetta Niedziałek: Analiza procesu kształtowania wytłoczki lotniczej narzędziem elastycznym o różnych właściwościach
 8. Wiesław Frącz, Feliks Stachowicz, Tomasz Trzepieciński, Tomasz Pieja: Odkształcalność graniczna blachy ze stopu żarowytrzymałego AMS 5599
 9. Tomasz Trzepieciński: Badanie właściwości tarciowych blach stalowych na elementy karoserii
 10. Tadeusz Balawender, Romana Ewa Śliwa, Tomasz Gałaczyński: Zgrzewanie tarciowe z przemieszaniem blach ze stopu aluminium 2024
 11. Grzegorz Samołyk: Charakterystyka obciążenia narzędzi podczas prasowania obwiedniowego
 12. Tomasz Trzepieciński: Optymalizacja zarysu roboczego rolek kształtujących w procesie walcowania wzdłużnego wałków stopniowanych
 13. Stanisław Kut: Analiza numeryczna naprężeń podczas wyciskania w matrycy zwykłej i sprężonej
 14. Ivan Gajdoš, Branislav Duleba, Emil Spišák, František Greškovič, Ľudmila Dulebová: Optimization of injection molding process by DOE
 15. Tomasz Bulzak, Zbigniew Pater, Janusz Tomczak: Porównanie procesów ECAP wspomaganych skręcaniem
 16. Andrzej Gontarz, Grzegorz Winiarski: Analiza numeryczna procesu wyciskania kołnierza z zastosowaniem pierścienia ograniczającego
 17. Marek Cieśla, Janusz Tomczak, Eugeniusz Hadasik, Rafał Findziński: Badania procesu gięcia rur z lokalnym nagrzewaniem indukcyjnym
 18. Beata Pawłowska: Czynniki kształtu w określaniu siły wyciskania profili ze stopu aluminium 7075

Program konferencji