Profil

Katedra Inżynierii Materiałowej w badaniach naukowych zajmuje się wytwarzaniem i badaniami nowoczesnych materiałów, modelowaniem i kształtowaniem ich właściwości oraz ich doborem do określonych zastosowań.

Prowadzone są badania materiałów kompozytowych (w tym zaawansowane kompozyty dla lotnictwa i środków transportu), biomateriałów, procesów inżynierii powierzchni zwiększające trwałość elementów maszyn i urządzeń. Główny temat naukowy, realizowany w Katedrze, to Badania struktury i właściwości materiałów funkcjonalnych.

W działalności dydaktycznej Katedra Inżynierii Materiałowej prowadzi kierunek studiów Inżynieria Materiałowa (studia I i II stopnia). Na drugim stopniu kształcenia realizowane są obecnie 2 specjalności: Inżynieria Kompozytów oraz Inżynieria Powierzchni. Od semestru letniego 2016/2017 przewidywane jest utworzenie trzeciej specjalności: Technologie Materiałowe. Aktualnie (2016/17) na kierunku IM kształci się ok. 150 studentów.

Katedra IM wspiera również dydaktycznie pozostałe kierunki studiów: Mechanika i Budowa Maszyn, Mechatronika, Inżynieria Produkcji, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Mechatronika oraz Inżynieria Biomedyczna. Pracownicy KIM prowadzą tam wykłady i zajęcia laboratoryjne z inżynierii materiałowej oraz odlewnictwa i technik łączenia materiałów.

stat4u