Pracownicy

 
Godziny konsultacji pracowników Katedry Inżynierii Materiałowej

Plan pracy pracowników KIM w semestrze letnim 2016/2017

 

pracownicy naukowo-dydaktyczni

stanowisko

pokój

adres e-mail

Prof. dr hab. Barbara Surowska

Kierownik Katedry

Profesor Zwyczajny

311

b.surowska(at)pollub.pl

Prof. dr hab. Tadeusz Hejwowski

Profesor Zwyczajny

306

t.hejwowski(at)pollub.pl

Prof. dr hab. Andrzej Weroński

Profesor Zwyczajny

- emerytowany

309

a.weronski (at) pollub.pl

dr hab. inż. Mariusz Walczak

starszy wykładowca

510A

m.walczak (at) pollub.pl

dr inż. Jarosław Bieniaś

adiunkt

308

j.bienias(at)pollub.pl

dr inż. Kazimierz Drozd

adiunkt

508

k.drozd(at)pollub.pl

dr inż. Leszek Gardyński

adiunkt

508

l.gardynski(at)pollub.pl

dr inż. Patryk Jakubczak

adiunkt

510B

p.jakubczak(at)pollub.pl

dr inż. Monika Ostapiuk

asystent

510C

m.ostapiuk(at)pollub.pl

dr inż. Krzysztof Pałka

adiunkt

308

k.palka(at)pollub.pl

dr inż. Sławomir Szewczyk

starszy wykładowca

312

s.szewczyk(at)pollub.pl

dr inż. Mirosław Szala

asystent

511

m.szala(at)pollub.pl

dr inż. Krzysztof Majerski

asystent

510B

k.majerski (at) pollub.pl

mgr inż. Konrad Dadej

asystent

510C

k.dadej (at)pollub.pl

pracownicy inżynieryjno-techniczni

mgr Marta Drozd

Sekretariat

specjalista

310

m.drozd(at)pollub.pl

mgr inż. Bartłomiej Mącik

starszy referent

45

b.macik(at)pollub.pl

Krzysztof Śliwiński

starszy technik

43

 

mgr inż. Andrzej Trzciński

starszy specjalista

(Kierownik Laboratoriów)

45

a.trzcinski(at)pollub.pl

Doktoranci

mgr inż. Jolanta Kałdonek

mgr inż. Daniel Łukasik

mgr inż. Daniel Majewski

 

511

 
 

 

 

 

stat4u