Dydaktyka

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zagadnienia na egzamin magisterski dla kierunku Inżynieria materiałowa Specjalność: Technologie materiałowe

 

Zagadnienia na egzamin magisterski dla kierunku Inżynieria materiałowa Specjalność: Inżynieria kompozytów

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Zmodernizowane, nowoczesne studia 2 stopnia, obejmują 3 specjalności:

1. Inżynieria Kompozytów, 2. Technologie Materiałowe, 3. Inżynieria Powierzchni

W programie m.in. Materiały kompozytowe dla lotnictwa, Biomateriały, Technologie przyrostowe (druk 3D z inżynierią odwrotną) i wiele innych atrakcji !


 

W Katedrze Inżynierii Materiałowej prowadzone są zajęcia z dyscypliny: Inżynieria materiałowa.

Ponadto, na Wydziale Mechanicznym Politechniki Lubelskiej, prowadzone są studia stacjonarne III stopnia (doktoranckie).

Począwszy od semestru letniego w roku akademickim 2009/2010, rozpoczęliśmy kształcenie na studiach drugiego stopnia na kierunku Inżynieria materiałowa. Uruchomienie studiów było dofinansowane z funduszy Unii Europejskiej w ramach projektu "NOWOCZESNA eDUKACJA - rozwój potencjału dydaktycznego Politechniki Lubelskiej".

W roku akademickim 2012/13 rozpoczęliśmy realizację projektu "Studuj z pasją - zamawianie kształcenia na kierunku Inżynieria Materiałowa na PL", finansowanego w ramach PO KL.

stat4u