Dydaktyka

Rekrutacja na studia 1 stopnia (rok akademicki 2017/18) rozpoczęta !

W Katedrze Inżynierii Materiałowej prowadzone są zajęcia z dyscypliny: Inżynieria materiałowa.

Katedra Inżynierii Materiałowej prowadzi na Wydziale Mechanicznym PL kierunek studiów Inżynieria Materiałowa (studia pierwszego stopnia bez specjalności), na drugim stopniu prowadzonę są specjalności:

1. Inżynieria Kompozytów,

2. Technologie Materiałowe (planowane od sem.letniego 2016/17).

Ponadto, na Wydziale Mechanicznym Politechniki Lubelskiej, prowadzone są studia stacjonarne III stopnia (doktoranckie).

Począwszy od semestru letniego w roku akademickim 2009/2010, rozpoczęliśmy kształcenie na studiach drugiego stopnia na kierunku Inżynieria materiałowa. Uruchomienie studiów było dofinansowane z funduszy Unii Europejskiej w ramach projektu "NOWOCZESNA eDUKACJA - rozwój potencjału dydaktycznego Politechniki Lubelskiej".

W roku akademickim 2012/13 rozpoczęliśmy realizację projektu "Studuj z pasją - zamawianie kształcenia na kierunku Inżynieria Materiałowa na PL", finansowanego w ramach PO KL.

 

 

 

stat4u