Usługi

Oferta Katedry Informatyzacji i Robotyzacji Produkcji dla biznesu:


Badania i pomiary: Pomiary tensometryczne - pomiary odkształceń i analiza drgań

 • Osoba do kontaktu: Dr inż. Jarosław Zubrzycki
 • Telefon kontaktowy: +4881 5384585
 • e-mail: j.zubrzycki@pollub.pl

Słowa kluczowe: pomiary tensometryczne, tensometry oporowe, badania statyczne, badania dynamiczne

System pomiarowy ESAM (Electronic Signal Acquisition Module).

System składa się z karty pomiarowej i zaawansowanego technologicznie mostka tensometrycznego oraz rozbudowanego oprogramowania sterującego i opracowującego dane.

ESAM współpracuje z szeroką rodziną kart pomiarowych, które mogą mierzyć z częstością maksymalną od 50.000 do 300.000 próbek na sekundę. Pomiary można wykonywać zarówno w przypadku zmian statycznych, jak również zmian dynamicznych (max. częstotliwość nośna 300.00 próbek/sek.) 

Charakterystyka: mostek tensometryczny ESAM TRAVELLER 1:

 • pomiary odkształceń w układzie ćwierć- pół- i pełnego mostka - 8 kanałów pomiarowych,
 • akwizycja za pomocą 16-bitowych przetworników A/D,
 • zintegrowany moduł do telemetrii (PCM),
 • komunikacja z komputerem za pomocą portu USB 2.0,
 • pamięć flash typu CF o pojemności 1 GB,
 • pomiary przemieszczeń za pomocą przetworników potencjometrycznych, 
 • rejestracja sygnałów napięciowych lub prądowych z innych przetworników.

Wzmacniacz tensometryczny ESAM Traveller 1. ESAM może mierzyć do 8 kanałów (lub 32, 64 kanały w specjalnych 32 lub 64-kanałowych wersjach) i do czterech kanałów cyfrowych. Kanał analogowy oznacza, że dopuszczalny poziom napięcia wejściowego wynosi ±10V. Kanał cyfrowy posiada tylko dwa poziomy: 0 i 1. Liczba impulsów w kanale cyfrowym może być traktowana, jako kanał impulsowy i po przeliczeniu służy, jako dodatkowy kanał analogowy. ESAM zapamiętuje wszystkie parametry kanału w konkretnej próbie, takie jak: nazwa, numer, wzmocnienie, skalowanie, granice, skalowanie itd. dla wszystkich zdefiniowanych prób. 

Zastosowanie: 

 • Za pomocą w/w systemu można wykonywać pomiary przemieszczeń i naprężeń w dowolnej konstrukcji mechanicznej i budowlanej (stalowej, metalowej, żelbetonowej, polimerowej itp.) o charakterze statycznym i dynamicznym. 
 • Specjalistyczne oprogramowanie umożliwia wsparcie procesu pomiarowego, akwizycji danych pomiarowych, ich analizę mechaniczną i statystyczną. Sposób zasilania mostka i całego układu pomiarowego pozwala na przeprowadzenie badań w różnych warunkach - w laboratorium pomiarowym a także "w terenie", gdzie nie ma infrastruktury energetycznej oraz możliwe jest wykonanie pomiarów obiektów mobilnych (np. pojazdy w ruchu).

Technologia: Rapid Prototyping

 • Osoba do kontaktu: Dr inż. Jarosław Zubrzycki
 • Telefon kontaktowy: +4881 5384585
 • e-mail: j.zubrzycki@pollub.pl

Słowa kluczowe: Rapid Prototyping, skaner 3D, drukarka 3D

Skanery Artec Eva i Artec Spider 3D są idealnym rozwiązaniem dla tych, którzy potrzebują wykonć szybki, dokładny pomiar o doskonałej teksturze. Skanery nie wymagają używania markerów pozycjonujących lub przeprowadzania kalibracji. Umożliwiają skanowanie obiektów szybko, w wysokiej rozdzielczości i z odwzorowaniem żywych kolorów, co pozwala na niemal nieograniczone zastosowania. Skanery są najszybszym i bezkonkurencyjnym rozwiązaniem do skanowania 3D ludzi. Skanowanie może być również w kolorze. Skaner rejestruje do 16 klatek/s. Są one wyrównywane automatycznie w czasie rzeczywistym, sprawiają, że skanowanie jest łatwe i szybkie. Jest to szczególnie ważne dla tworzenia efektów specjalnych, badań medycznych i biomechanicznych. 

Ze względu na wysoką, jakość odwzorowania tekstury, modele wykonane skanerami 3D mogą być wykorzystywane w takich branżach jak CG/ animacji komputerowe, kryminalistyce i medycynie.

Skanery 3D Artec są najlepszym narzędziem do bezpiecznej i bezdotykowej digitalizacji zbiorów muzealnych. Pozwalają opracować precyzyjną dokumentację mierzonego obiektu, stworzyć kopię za pomocą techniki druku 3D.

Dzięki niewielkim rozmiarom i mobilności skanerów Artec, możliwe jest dotarcie do miejsc niedostępnych, w których znajdują się unikatowe znaleziska cenne dla archeologii. Niewielka waga i ergonomia skanerów 3D Artec mają kluczowe znaczenie w stworzeniu całościowego obrazu budowli, ponieważ pozwalają na uzyskanie dokładnego obrazu w stosunkowo niedługim czasie.

Ręczne skanery 3D Artec są najlepszym narzędziem pozwalającym tworzyć trójwymiarowe wizualizacje do umieszczenia na stronie internetowej. Artec Eva wspomaga producentów gier komputerowych i filmów przy tworzeniu grafiki 3D i uzyskiwaniu niezwykłych efektów specjalnych. Wyniki skanowania 3D mogą być następnie przetwarzane za pomocą popularnych narzędzi do grafiki 3D takich, jak Autodesk.

Zastosowanie: szybkie prototypowanie części maszyn i urządzeń

System do szybkiego prototypowania składający się z dwóch ręcznych skanerów 3D oraz drukarki 3D przeznaczony jest do wykonywania szerokiego spektrum usług oraz badań w zakresie inżynierii produkcji oraz budowy i eksploatacji maszyn.

Możliwe obszary zastosowań całego systemu oraz jego części sięgają od mechaniki i budowy maszyn aż po medycynę i inżynierię biomedyczną. System znajduje zastosowanie w takich obszarach jak np. muzealnictwo do archiwizacji i digitalizacji eksponatów, archeologia do wykonywania digitalizacji obiektów i późniejszej ich rekonstrukcji. 


Technologia: Rapid Prototyping

 • Osoba do kontaktu: Dr inż. Jarosław Zubrzycki
 • Telefon kontaktowy: +4881 5384585
 • e-mail: j.zubrzycki@pollub.pl

Słowa kluczowe: Rapid Prototyping, skaner 3D, drukarka 3D

Drukarka uPrint SE Plus

Seria drukarek 3D uPrint SE obejmuje dwa systemy szybkiego prototypowania, przeznaczone dla uczelni, biur projektowych oraz konstrukcyjnych. Drukarki 3D pracują w technologii Fused Deposition Modeling (FDM) i wykorzystują dostosowany do nich materiał ABSplus. uPrint SE oraz uPrint SE Plus różnią się natomiast wielkością komory roboczej, możliwością wyboru grubości nakładanej warstwy oraz liczbą dostępnych kolorów materiału. Możliwość wyboru grubości warstwy wpływa także na szybkość budowania modelu. Drukarki 3D mają zautomatyzowaną obsługę, dzięki czemu nie wymagają stałego nadzoru operatora i mogą pracować w nocy lub w dni wolne od pracy.

Korzyści pracy z systemem uPrint SE:

 • intuicyjne oprogramowanie CatalystEX,
 • szybka produkcja prototypów oraz modeli koncepcyjnych,
 • zamknięta komora robocza zapewniająca stabilność oraz powtarzalność procesu druku,
 • materiał budulcowy – ABSplus,
 • rozpuszczalny materiał podporowy - umożliwia uzyskanie skomplikowanych geometrii,
 • wysoka dokładność budowanych części od +/-0.05 do +/-0.3 mm w zależności od wielkości detalu i grubości warstwy.

Korzyści z korzystania z systemu uPrint SE Plus, wszystkie powyższe oraz:

 • większa komora robocza,
 • różne kolory materiału budulcowego, 
 • możliwość regulacji grubości warstwy (do wyboru 0.254 mm lub 0.330 mm). 

Zastosowanie: szybkie prototypowanie części maszyn i urządzeń

System do szybkiego prototypowania składający się z dwóch ręcznych skanerów 3D oraz drukarki 3D przeznaczony jest do wykonywania szerokiego spektrum usług oraz badań w zakresie inżynierii produkcji, a także budowy  eksploatacji maszyn.

Możliwe obszary zastosowań całego systemu oraz jego części sięgają od mechaniki i budowy maszyn aż po medycynę i inżynierię biomedyczną. System znajduje zastosowanie w takich obszarach jak np. muzealnictwo do archiwizacji i digitalizacji eksponatów, archeologia do wykonywania digitalizacji obiektów i późniejszej ich rekonstrukcji. 


Badania i pomiary: Badania wytrzymałości połączeń adhezyjnych

 • Osoba do kontaktu: Dr inż. Jacek Domińczuk
 • Telefon kontaktowy: 81-538-4585
 • e-mail: j.dominczuk@pollub.pl

Słowa kluczowe: Połączenia, klejenie, uszczelnianie

Badania obejmują wyznaczenie właściwości statycznych i dynamicznych połączeń klejonych oraz określenie właściwości energetycznych warstw wierzchnich. Do pomiarów wytrzymałościowych wykorzystywany jest system umożliwiający realizację badań w warunkach obciążeń termicznych. Badania właściwości energetycznych powierzchni realizowane są na zautomatyzowanym goniometrze. Posiadana aparatura badawcza umożliwia rejestrację i przetwarzanie wyników pomiarów również z uwzględnieniem funkcji czasu. Możliwość wyznaczenia krzywych zwilżania pozwala na optymalizację sposobu przygotowania powierzchni kleju, jak i właściwy dobór kleju do określonej aplikacji. 

Zastosowanie:

 • wyznaczanie wytrzymałości statycznej połączeń klejowych rozciąganych (ściskanych) i skręcanych,
 • wyznaczanie wytrzymałości dynamicznej połączeń klejowych rozciąganych (ściskanych) i skręcanych,
 • wyznaczanie właściwości energetycznych warstwy wierzchniej,
 • wyznaczenie krzywych zwilżania dla badanej powierzchni materiału i kleju,
 • wyznaczanie charakterystyk dynamicznych zwilżania warstwy wierzchniej.

Badania i pomiary: Pomiar i analiza sygnałów EEG. 

 • Osoba do kontaktu: Dr inż. Kamil Jonak
 • Telefon kontaktowy: 81 538 45 85
 • e-mail: k.jonak@pollub.pl

Badania i pomiary: Pomiar i analiza sygnałów EEG

Słowa kluczowe: analiza sygnałów, elektroencefalografia, inżynieria biomedyczna

Badania obejmujące pomiar fal elektroencefalograficznych oraz ich analizę. Do rejestracji fal EEG wykorzystywany jest system firmy EGI złożony z 32 kanałowej głowicy EEG umożliwiający uzyskanie wysokiej jakości zapisów. Laboratorium posiada również stanowisko do badań ERP oraz stacje roboczą umożliwiającą późniejszą analizę zapisów. Posiadane oprogramowanie umożliwia przeprowadzenie zaawansowanej analizy sygnału EEG w oparciu o szereg metod liniowych jak i nieliniowych.

Zastosowanie:

 • Rejestracja sygnału EEG od osób zdrowych jak i chorych.
 • Wyznaczanie trendów dominujących w mózgu.
 • Analiza koherencji poszczególnych obszarów mózgu.
 • Testowanie dodatkowych aplikacji bądź dodatkowego asortymentu związanego z badaniem EEG.