Usługi

Katedra Informatyzacji i Robotyzacji Produkcji prowadzi działalność usługową w następującym zakresie:

Prace koncepcyjne:

 • opracowanie koncepcji wdrożenia CIM w przedsiębiorstwie,
 • określenie celowości i opracowanie koncepcji wdrożenia ESP,
 • optymalizacja tribologicznych układów ślizgowych,
 • opracowanie koncepcji zautomatyzowanych linii montażowych,
 • opracowanie koncepcji zautomatyzowanych linii wytwarzania i obróbki.

Prace badawczo-wdrożeniowe:

 • badania wpływu czynników technologiczno-organizacyjnych na parametry wyrobu,
 • szacowanie odporności na zużycie materiałów węzłów ślizgowych,
 • badanie własności mechanicznych materiałów konstrukcyjnych i połączeń spawanych,
 • wyznaczanie współczynników tarcia statycznego i kinetycznego par trących,
 • walidacja projektów konstrukcyjnych,
 • badania wytrzymałości połączeń adhezyjnych,
 • badania przydatności środków adhezyjnych w określonych aplikacjach.

Projekty. Doradztwo. Usługi techniczne.

 • projektowanie sieci komputerowych, opartych na systemach: UNIX, WINDOWS NT, LINUX, WINDOWS XP, WINDOWS 2003 SERVER,
 • projektowanie i zamieszczanie w INTERNECIE serwisów WWW opartych na technologii HTML, PHP, CMS, integracja z bazą danych SQL, MySQL.
 • tworzenie sklepów internetowych, wdrażanie portali e-learningu,
 • doradztwo w zakresie kompleksowej informatyzacji pracowni, biur, sieci handlowych,
 • instalacja i konserwacja sieci komputerowych,
 • montaż, instalacja i konserwacja komputerów przemysłowych,
 • montaż i konserwacja urządzeń nadawczych,
 • montaż i konserwacja urządzeń do pomiaru wielkości elektrycznych i nieelektrycznych,
 • pomiary wielkości elektrycznych i nieelektrycznych,
 • obliczenia wytrzymałościowe elementów konstrukcji i części maszyn,
 • konserwacja masztów stalowych i betonowych,
 • szacowanie wydajności oraz trwałości narzędzi wiertniczych oraz tarcz urabiających,
 • dobór materiałów i aparatury pomiarowej do pomiarów tensometrycznych,
 • klejenie tensometrów oporowych,
 • pomiary tensometryczne,
 • opracowywanie projektów konstrukcyjnych maszyn i elementów maszyn,
 • opracowywanie projektów konstrukcyjnych przyrządów specjalnych,
 • opracowywanie technologii montażu,
 • opracowywanie technologii obróbki części maszyn,
 • programowanie sterowników PLC dla określonych aplikacji,
 • opracowywanie układów sterowania maszyn i urządzeń przemysłowych,
 • przeprowadzanie szkoleń z zakresu obsługi programów komputerowych (administrowanie systemem Windows, Microsoft Office, Auto-Cad, Unigraphics, VisualNastran, Solid Edge, SprutCAM, STATISTICA, Statistica Neural Networks),
 • doradztwo techniczne w zakresie wykorzystania klejów w aplikacjach przemysłowych,
 • doradztwo techniczne w zakresie zastosowań uszczelnień,
 • doradztwo techniczne w zakresie kontroli międzyoperacyjnej na liniach montażowych.