Studenckie Koła Naukowe

W ramach Katedry funkcjonują dwa Studenckie Koła Naukowe:

Studenckie Koło Naukowe


"Robotyzacji i Zastosowań Informatyki"

 

oraz

 

Studenckie Koło Naukowe

Inżynierii Biomedycznej


Studenckie Koło Naukowe 

"Robotyzacji i Zastosowań Informatyki"

Działalność

Koło Naukowe zostało zarejestrowane 18 czerwca 2002 r. pod nazwą Studenckie Koło Naukowe „INFORMATYK”. Decyzją Prorektora ds. studenckich Politechniki Lubelskiej od dnia 22 stycznia 2020 r. Koło nosi nazwę „Studenckie Koło Naukowe Robotyzacji i Zastosowań Informatyki”. Początkowo skupiało studentów specjalności Informatyka w Inżynierii Produkcji, obecnie członkami są studenci kierunków: Mechanika i Budowa Maszyn, Mechatronika, Inżynieria Biomedyczna, a przede wszystkim Robotyzacja Procesów Wytwórczych. Koło prowadzi działalność przy Katedrze Informatyzacji i Robotyzacji Produkcji w zakresie zapoznania się z nowoczesnym oprogramowaniem stosowanym w szeroko rozumianym komputerowym wspomaganiu procesów wytwarzania oraz robotyzacji produkcji. 

W działaniach Koła wykorzystywane są ogólnodostępne programy z zakresu CAD-a: AutoCAD, SOLID EDGE oraz FreeCAD. Studenci zajmują się także zagadnieniami z zakresu programowania komputerów oraz robotów. Wykorzystywane jest środowisko Visual Studio, a także programy wspomagające programowanie robotów przemysłowych:  ABB ROBOT STUDIO, K-ROSET czy Epson RC+. Ponadto członkowie Koła realizują własne projekty przy wykorzystaniu sprzętu dostępnego w KIiRP – skanerów i drukarek 3D, zestawów automatyki FESTO i SMC, sterowników PLC, mikrokomputerów Micro:bit i Arduino, a także robotów przemysłowych Kawasaki RS03N oraz ABB YuMi IRB14000.

W ramach Koła Naukowego poza cyklicznymi spotkaniami organizowane są także różnorodne wyjazdy i wycieczki do zakładów produkcyjnych oraz innych miejsc związanych z inżynierią. Studenci uczestniczą także w konferencjach i seminariach naukowych, w Polsce oraz za granicą.  Od 2002 roku studenci uczestniczyli w cyklicznej Międzynarodowej Naukowo-Technicznej Konferencji Studentów, Doktorantów i Młodych Pracowników Nauki: „Nowoczesne Kierunki Rozwoju Budowy Maszyn, Urządzeń Precyzyjnych i Transportu", która odbywała się w Sewastopolu, na Ukrainie. Obecnie studenci Koła Naukowego „RiZI” corocznie uczestniczą w Krajowej Konferencji Studentów i Młodych Pracowników Nauki, organizowanej w Mielnie, Szczecinie oraz Dąbkach.

Opiekunem koła jest:

Władze Koła (2020/21):

  • Prezes koła:
    • Michał Świeca
  • Wiceprezes koła:
    • Marcin Fronc
  • Sekretarz koła:
    • Wiktor Stanek
Wydarzenia

Studenckie Koło Naukowe Inżynierii Biomedycznej

Działalność

Koło Naukowe Inżynierii Biomedycznej zostało zarejestrowane w marcu 2011 roku. Skupia ono przede wszystkim studentów Inżynierii Biomedycznej, ale pozostaje otwarte również na studentów innych kierunków. Koło funkcjonuje przy Katedrze Informatyzacji i Robotyzacji Produkcji na Wydziale Mechanicznym. Pomimo dość krótkiego okresu działalności ma już na swoim koncie osiągnięcia w postaci publikacji naukowych. Członkowie koła biorą czynny udział w cyklicznej Międzynarodowej Naukowo-Technicznej Konferencji Studentów, Doktorantów i Młodych Pracowników Nauki, odbywającej się w Sewastopolu, na Ukrainie. Z inicjatywy koła w maju 2012 r. na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie odbyło się I Sympozjum Inżynierii Biomedycznej. Wynikiem tego wydarzenia jest monografia w której zebrane zostały prace prelegentów. Poza działalnością konferencyjną koło prowadzi działalność szkoleniową polegającą na organizacji warsztatów z wybranego zakresu tematyki inżynierii biomedycznej. Wymienić tu można między innymi aparaturę medyczną oraz sposób jej projektowania.