Studenckie Koła Naukowe

W ramach Katedry funkcjonują dwa Studenckie Koła Naukowe:

Studenckie Koło Naukowe


"Robotyzacji i Zastosowań Informatyki"

 

oraz

 

Studenckie Koło Naukowe

Inżynierii Biomedycznej


Studenckie Koło Naukowe 

"Robotyzacji i Zastosowań Informatyki"

Działalność

Koło Naukowe zostało zarejestrowane 18.06.2002 r. Początkowo skupiało studentów specjalności Informatyka w Inżynierii Produkcji, obecnie członkami są studenci kierunków: Mechanika i Budowa Maszyn, Mechatronika oraz Inżynieria Biomedyczna. Koło prowadzi działalność przy Katedrze Informatyzacji i Robotyzacji Produkcji w zakresie zapoznania się z nowoczesnym oprogramowaniem stosowanym w szeroko rozumianym komputerowym wspomaganiu procesów wytwarzania. 

W działaniach Koła wykorzystywane są ogólnodostępne programy z zakresu CAD-a: AutoCAD i SOLID EDGE. Studenci zajmują się także zagadnieniami z zakresu programowania komputerów oraz robotów. Wykorzystywane jest środowisko VISUAL STUDIO, a także programy wspomagające programowanie robotów przemysłowych:  ABB ROBOT STUDIO, K-ROSET czy Epson RC+. Ponadto członkowie Koła realizują własne projekty przy wykorzystaniu sprzętu dostępnego w KIiRP – skanerów i drukarki 3D, maszyny wytrzymałościowej, zestawów automatyki, sterowników PLC, mikrokomputerów Micro:bit oraz robota przemysłowego Kawasaki RS03N z systemem wizyjnym.

W ramach Koła Naukowego poza cyklicznymi spotkaniami organizowane są także różnorodne wyjazdy i wycieczki do zakładów produkcyjnych oraz innych miejsc związanych z inżynierią. Studenci uczestniczą także w konferencjach i seminariach naukowych, w Polsce oraz za granicą.  Od 2002 roku studenci uczestniczyli w cyklicznej Międzynarodowej Naukowo-Technicznej Konferencji Studentów, Doktorantów i Młodych Pracowników Nauki: „Nowoczesne Kierunki Rozwoju Budowy Maszyn, Urządzeń Precyzyjnych i Transportu", która odbywała się w Sewastopolu, na Ukrainie. Obecnie studenci Koła Naukowego „Informatyk” corocznie uczestniczą w Krajowej Konferencji Studentów i Młodych Pracowników Nauki, organizowanej w Mielnie, Szczecinie oraz Dąbkach.

Opiekunem koła jest:

Władze Koła (2019/20):

  • Prezes koła:
    • Michał Świeca
  • Wiceprezes koła:
    • Marcin Fronc
  • Sekretarz koła:
    • Wiktor Stanek
Wydarzenia

Studenckie Koło Naukowe Inżynierii Biomedycznej

Działalność

Koło Naukowe Inżynierii Biomedycznej zostało zarejestrowane w marcu 2011 roku. Skupia ono przede wszystkim studentów Inżynierii Biomedycznej, ale pozostaje otwarte również na studentów innych kierunków. Koło funkcjonuje przy Katedrze Informatyzacji i Robotyzacji Produkcji na Wydziale Mechanicznym. Pomimo dość krótkiego okresu działalności ma już na swoim koncie osiągnięcia w postaci publikacji naukowych. Członkowie koła biorą czynny udział w cyklicznej Międzynarodowej Naukowo-Technicznej Konferencji Studentów, Doktorantów i Młodych Pracowników Nauki, odbywającej się w Sewastopolu, na Ukrainie. Z inicjatywy koła w maju 2012 r. na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie odbyło się I Sympozjum Inżynierii Biomedycznej. Wynikiem tego wydarzenia jest monografia w której zebrane zostały prace prelegentów. Poza działalnością konferencyjną koło prowadzi działalność szkoleniową polegającą na organizacji warsztatów z wybranego zakresu tematyki inżynierii biomedycznej. Wymienić tu można między innymi aparaturę medyczną oraz sposób jej projektowania.