Profil

Temat wiodący działalności naukowo- badawczej Katedry to

 „Wpływ informatyzacji i robotyzacji na efektywność procesów oraz systemów produkcyjnych i biomedycznych”. 

Katedra jest organizatorem cyklicznej (co dwa lata) Międzynarodowej Konferencji Naukowo Technicznej „Technologiczne Systemy Informacyjne w Inżynierii Produkcji i Kształceniu Technicznym”. 

Katedra, w ramach kierunku Mechanika i Budowa Maszyn, organizuje studia I i II stopnia, stacjonarne oraz niestacjonarne - na module Informatyczno - Metrologicznym.

W ramach Studenckiego Koła Naukowego Informatyk organizowanych jest szereg wyjazdów na konferencje i seminaria naukowe w Polsce oraz za granicą. Referaty oraz prace dyplomowe studentów były niejednokrotnie nagradzane dyplomami I, II i III stopnia. W Katedrze funkcjonuje również drugie Studenckie Koło Naukowe - Inżynierii Biomedycznej.

Laboratoria - pracownie w Katedrze Informatyzacji i Robotyzacji Produkcji

 • M701 – Laboratorium Informatyki Technicznej
 • M814 – Laboratorium Technologii Informacyjnych i Podstaw Informatyki
 • Laboratorium Inżynierskich Zastosowań Technik Informacyjnych (Centrum  Innowacji  i  Transferu  Technologii Politechniki Lubelskiej):
 • R510 - Pracownia Programowania Inżynierskiego
 • R511 - Zintegrowana Pracownia Zaawansowanych Systemów 
 • R512A - Pracownia Inżynierii Odwrotnej i Prototypowania

W Katedrze powstało szereg stanowisk naukowo - badawczych wśród nich należy wyróżnić:

Stanowisko sterowników PLC, Stanowisko technik i regulacji Zestaw do symulacji procesów przemysłowych Stanowisko robotyki Stanowisko do pomiarów tensometrycznych Stanowisko pneumatyki i elektropneumatyki FESTO Tokarka z 8-gniazdową z głowicą narzędziową Frezarka CNC XH712G z magazynem narzędziowym Oprogramowanie Mimics Stanowisko manipulatora kartezjańskiego Stanowisko symulacyjne automatyki przemysłowej Stanowisko stacji obróbczej Stanowisko stacji obróbczej Stanowisko projektowania graficznego i wizualizacji (skanery 3D) Stanowisko EEG z oprogramowaniem Drukarka 3D uPrint SE Plus Maszyna wytrzymałościowa Stanowisko do badań drgań

Stanowisko sterowników PLC, Stanowisko technik i regulacji

Zawiera:

 • Zestawy trenażerów sterowników  SIEMENS S7-1200 wraz z oprzyrządowaniem - 6szt.
 • Zestawy sterowników SIEMNS S7-1500 na trenażerach szkoleniowych, które umożliwiają montaż sterowników oraz innych urządzeń automatyki do wykonywania ćwiczeń - 3 szt.
 • Licencje 3D ITS PLC Professional Edition - 3 szt.przenośnika taśmowego z silnikiem krokowym i możliwością płynnej regulacji prędkości przesuwu 2 szt.

Stanowisko umożliwia wykonywanie ćwiczeń kształcących umiejętności programowania sterowników PLC oraz przygotowanie do pracy w środowiskach programistycznym według standardów obecnie wykorzystywanych w przemyśle.

Jest to wirtualne środowisko procesów do nauki programowania regulacji i sterowników PLC - 3 licencje. Interaktywny system treningowy do nauki programowania regulacji i sterowników PLC, wykorzystuje technologię 3D ITS PLC Professional Edition. 

System umożliwia symulację rzeczywistych procesów regulacji  występujących w przemyśle, w jego skład wchodzą między innymi  sortownia, mieszalnik, paletyzarka, maszyna pakująca, magazyn automatyczny. Umozliwia symulację awarii czujników oraz elementów wykonawczych. 

Do wymiany informacji między sterownikiem PLC a komputerem jest wykorzystywany konwerter I/O z separowanymi kanałami oraz interfejs USB. System umożliwia współpracę ze sterownikami wszystkich znaczących producentów sterowników.

Zawiera przenośnik taśmowy z silnikiem krokowym i możliwością płynnej regulacji prędkości przesuwu przenośnika - 2 zestawy

Segment przenośnika taśmowego z tarczą obrotową do łączenia systemów częściowych i do budowy złożonych systemów mechatronicznych oraz systemów obiegowych

Trenażer szkoleniowy z zestawem  SIEMNS S7-1500 do montażu montaż sterowników oraz innych urządzeń automatyki 

Zestawy trenażerów sterowników  SIEMENS S7-1200 wraz z oprzyrządowaniem

Przenośnik taśmowy

Zestaw do symulacji procesów przemysłowych

Zawiera

 • Oprogramowanie do symulacji procesów przemysłowych;
 • Komputer All-in-One;
 • Czytnik kodów kreskowych - 6 szt.
 • Dedykowany Server.
 • Oprogramowanie EPICOR ERP a w szczególności wybrane jego moduły wyróżniają się ścisłym ukierunkowaniem na planowanie wszystkich zasobów przedsiębiorstwa i zarządzanie nimi. 

Umożliwia:

 • Zaawansowane planowanie i harmonogramowanie (APS);
 • Zarządzanie danymi produktów, w tym zarządzanie cyklem życia produktu (PLM); 
 • Obsługę produkcji odchudzonej (Lean Manufacturing);
 • Zaawansowane zarządzanie jakością i wydajnością (QPM); 
 • Zarządzanie procesami biznesowymi (BPM).

Dyplom wydawany przez ITSI po skończeniu kursu obsługi systemu Epicor ERP

System Epicor ERP - realizacja zadań

Stanowisko robotyki

Stanowisko wyposażone jest w robota przemysłowego Kawasaki RS003N (6 stopni swobody, udźwig 3kg,zasięg 620 mm). Robot ten znajduje zastosowanie w procesach paletyzacji, transportu, obsłudze maszyn oraz inspekcji z użyciem systemów wizyjnych. Charakteryzuje się lekkością, a także dużą szybkością pracy. 

Wykorzystanie oprogramowania K-ROSET umożliwia przeprowadzenie badań oraz analiz w dowolnym systemie wytwórczym. Zbadać można m.in. zagrożenie wystąpienia kolizji, optymalne umiejscowienie robota w gnieździe produkcyjnym, czas pracy robota oraz dokonać analizy trajektorii chwytaka robota. Dane uzyskane z symulacji mogą posłużyć także w procesie kalkulacji opłacalności wdrożenia robota w konkretnym przedsiębiorstwie produkcyjnym. 

Ramię robota Kawasaki RS003N

Ogólny widok stanowiska robotyki wraz z barierami bezpieczeństwa

Stanowisko do pomiarów tensometrycznych

W skład stanowiska wchodzi m.in. 8-kanałowy mostek tensometryczny ESAM Traveller 1 firmy ESA Messtechnik GmbH wraz z oprogramowaniem do sterowania mostkiem, identyfikacji mierzonych wielkości oraz akwizycji danych pozwala na opracowanie wyników pomiarowych z ich graficznych przedstawieniem

Możliwości badawczo dydaktyczne możliwe są do wykonania za sprawą następujących funkcjonalności:

 • 8 kanałów tensometrycznych przystosowanych do wszystkich rodzajów mostków ( w tym do rozet typu T, uwzględniający czułość poprzeczną) z możliwością rozszerzania o dalsze kanały;
 • Pasmo częstotliwościowe dla wejść dynamicznych do 3 kHz (ograniczone filtrem); rozdzielczość przetwarzania przetwornika A/C minimum 12 bitów;
 • Automatyczna identyfikacja rezystancji czujników tensometrycznych z zabezpieczeniem przed podaniem zawyżonego napięcia zasilania mostka;
 • Kalibracja bocznikowa automatycznie rozpoznawana w zależności od typu układu mostkowego uwzględniająca temperaturę otoczenia i stałą tensometru k (jej zmiany od temperatury);
 • Automatyczna indykacja poziomu zakłóceń z wielokanałowej instalacji tensometrycznej podczas uruchamiania pomiarów;
 • Automatyczna i ręczna aktywna kalibracja podczas pomiarów odkształceń, sił, ciśnień, temperatur itp.;
 • Ustawianie parametrów pomiaru i transmisja danych pomiarowych do komputera poprzez interface USB ( 2.0) z komputerami typu PC i „Notebook” ; 
 • Zapamiętywanie w sposób długotrwały (w „hardware”) wszystkich ustawień oraz balansu (z podaniem jego wartości) po odłączeniu napięcia zasilającego całej aparatury.

8-kanałowy mostek tensometryczny ESAM Traveller 1

Stanowisko pneumatyki i elektropneumatyki FESTO, Stanowisko hydrauliki i elektrohydrauliki FESTO, Stanowisko pneumatyki i hydrauliki SMC, Stanowisko pozycjonowania pneumatyki ze sterownikiem SPC200

Zawiera zestaw urządzeń: pneumatyki, elektropneumatyki, hydrauliki i elektrohydrauliki  wraz z oprogramowaniem do  projektowania i symulacji układów pneumatycznych i elektropneumatycznych  - oraz regulacji proporcjonalnej napędów elektropneumatycznych.

Oprogramowanie symulacyjne umożliwia m.in.:

 • projektowanie i symulację układów elektro-pneumatycznych;
 • symulowanie działania układu elektropneumatycznego wyposażonego w układ sterowania  PID i zmienne stanu, 
 • projektowania układów wykonawczych i sterowania, symulację ich działania oraz w przypadku elektropneumatyki dołączanie, poprzez specjalizowany sprzęg (interfejs), do rzeczywistych elementów układów automatyki lub do urządzeń sterujących,
 • programowanie pracy układu automatyki zarówno w języku Grafcet, za pomocą układów przekaźnikowych jak i za pomocą bloków logicznych (analogia do języka programowania stosowanego w układach automatyki przemysłowej przy okazji sterowników).

Oprogramowanie zawiera również bibliotekę prezentacji i materiałów dydaktycznych przedstawiających zasadę działania poszczególnych elementów składowych układów. Możliwa jest rejestracja danych pochodzących z symulacji, prezentacja ich zmian na wykresach oraz ich archiwizacja. 

Mocowanie elementów składowych układu hydraulicznego 

Stanowisko pokazowe firmy SMC do demonstracji zasady działania układów hydraulicznych 

Stanowisko pomiarowe do badania układów pneumatyki i elektropneumatyki (firma SMC) 

Organizery z elementami składowymi hydrauliki i elektrohydrauliki 

Przykładowy układ sterowania siłownikiem hydraulicznym 2-stronnego działania 

Tokarka z 8-gniazdową z głowicą narzędziową

Tokarki serii CK umożliwiają toczenie powierzchni zewnętrznych, wewnętrznych, sferycznych oraz wykonywanie rożnego rodzaju gwintów. Bezpośredni napęd na wrzeciono - silnik napędu wrzeciona regulowany jest falownikiem. Wrzeciono jest ułożyskowane na precyzyjnych japońskich łożyskach tocznych NSK. Posuwy wzdłużny i poprzeczny odbywają się poprzez kulowe śruby pociągowe napędzane serwomotorem.

Tokarka CNC CK6164ZX

Frezarka CNC XH712G z magazynem narzędziowym

Możliwości badawczo-dydaktyczne skupiają się na rzeczywistych procesach obróbczych materiałów stalowych za sprawą wykorzystania aparatury o następujących parametrach funkcjonalnych:

DANE TECHNICZNE FREZARKI CNC

Stół roboczy

 • Długość: 900 mm
 • Szerokość: 280

Obciążenie stołu 240 kg

Rowki teowe

 • Ilość: 3 szt.
 • Szerokość: 14mm
 • Odstęp między rowkami: 85mm

Przesuw w osi X/Y/Z

 • Osi X: 450mm
 • Osi y: 300mm
 • Osi Z: 400mm

Pozostałe parametry

 • Odległość od osi wrzeciona do stołu 110-510 mm
 • Stożek wrzeciona ISO 40 lub ISO 50
 • Prędkość obrotowa Od 6000  obr/min
 • Posuw roboczy Od 1-3000 (5000) mm/min
 • Posuw przyspieszony 10 (24) m/min
 • Moc silnika głównego 5,5kW
 • Moment obrotowy wrzeciona 35 Nm
 • Dokładność pozycjonowania ±0,011 (±0,010) mm
 • Dokładność re-pozycjonowania ±0,006 (±0,004) mm
 • Moc całkowita 11 kVA

Frezarka CNC XH712G z panelem operatorskim 

Oprogramowanie Mimics

Materialise's Interactive Medical Image Control System (MIMICS) to program do wizualizacji i segmentacji obrazów medycznych (takich jak TK i RM) oraz tworzenia trójwymiarowych modeli. 

Mimics Medical (dalej ‘Mimics’) jest programem używanym do trójwymiarowej segmentacji danych obrazowych uzyskiwanych ze skanerów medycznych, takich jak tomografia komputerowa (TK) lub rezonans magnetyczny (RM) oraz transferu tych informacji. Program może być również stosowany do przedoperacyjnego planowania zabiegów, do symulacji / oceny chirurgicznych metod leczenia. 

Zasada pracy programu Mimics 

Przykładowe modele wykonane za pomocą programu Mimics

Interfejs użytkownika programu Mimics

Stanowisko manipulatora kartezjańskiego

Stanowisko z 3-osiowym manipulatorem kartezjańskim o napędzie elektrycznym. Umożliwia zapoznanie z podstawami budowy, sterowania, programowania i realizacji ruchu tego typu układów z uwzględnieniem elementów zabezpieczenia strefy roboczej. 

Przeznaczone jest do symulacji realizacji zadań przeładunkowych oraz pozycjonowania elementów w operacjach przenoszenia, układania, składowania (np. magazyny powierzchniowe). 

Wygląd ogólny stanowiska manipulatora kartezjańskiego

Stanowisko symulacyjne automatyki przemysłowej

Oprogramowanie umożliwia tworzenie, programowanie i symulację systemów automatyki z użyciem najpopularniejszych technologii dostępnych w przemyśle. Komunikacja ze sterownikami PLC czy symulatorami odbywa się za pomocą dedykowanych sterowników. Oprogramowanie można podłączyć do większości sterowników PLC za pomocą modułu sygnałowego Advantech USB 4750 i sterownika ADVANTECH USB 4750 - można się bezpośrednio połączyć ze sterownikiem za pomocą protokołu TCP/IP wykorzystując sterownik I/O Siemens S7-1200 TCP/IP, S7-1500 TCP/IP.

Widok ekranu oprogramowania Factory I/O

Stanowisko mechatronicznego podsystemu demontażu dla robota wraz z przegrodami

Stanowisko do demontażu obrabianych w systemie przedmiotów. Przedmiot obrabiany jest mocowany za pomocą siłownika pneumatycznego, a następnie kolejny cylinder pneumatyczny przesuwa śrubę. Zdemontowane części są następnie umieszczane w miejscu składowania. 

Możliwość integracji z Robotem KAWASAKI RS03N z płytą montażową i systemem wizyjnym oraz sterowniki Siemens S7-1200 i S7-1500. Całość programowana jest poprzez sterownik S7-1500

Główna jednostka robocza bez przenośników procesowych

Robot KAWASAKI RS03N z płytą montażową i systemem wizyjnym

Stanowisko stacji obróbczej

Stanowisko stacji obróbczej umożliwia modelowanie systemów produkcyjnych o różnej złożoności. Stanowisko jest systemem modułowym, który może być konfigurowany w trzech układach wykonawczych co zapewnia możliwość praktycznej nauki programowania z ukierunkowaniem na konkretny proces produkcyjny.

Elementy stacji obróbczej:

 • magazyn grawitacyjny sworzni,
 • system kontroli napełnienia magazynu,
 • układ roboczy,
 • zespół zaworów sterujących.
 • sterownik PLC.

Główna jednostka robocza bez przenośników procesowych

Główna jednostka robocza bez przenośników procesowych

Stanowisko projektowania graficznego i wizualizacji (skanery 3D)

Stanowisko projektowania graficznego oraz wizualizacji wyposażone jest w dwa skanery 3D firmy Artec – model Eva przeznaczony do skanowania przedmiotów wielogabarytowych oraz model Spider wykorzystywany podczas odwzorowywania elementów o mniejszych gabarytach. Ponadto wyposażenie stanowiska stanowi oprogramowanie robocze Artec Studio oraz 3D-Doctor.

Wykaz podstawowych urządzeń wchodzących w skład stanowiska

 • Skaner 3D Artec Spider
 • Skaner ręczny 3D Artec Eva
 • Zestaw 2 baterii dla Skanera 3D ArtecSpider
 • Dodatkowe 2 licencję Artec Studio 9.2
 • 20 Licencji Artec Studio 9.2 w wersji EDU
 • 3D-Doctor wersja EDU z 3 miesięcznym wsparciem technicznym i aktualizacjami

Skanery Artec Spider oraz ArtecEva są sprzętem potrzebnym tam, gdzie bardzo ważny jest szczegółowy pomiar i dokładność wyników. Dzięki wysokiej jakości skanowania i zaawansowanej architekturze sprzętowej skanery mogą być z powodzeniem wykorzystywany przez użytkowników CAD, projektantów i inżynierów w wizualizacji, projektowaniu graficznym, przemyśle samochodowym i medycznym, inżynierii odwrotnej, produkcji masowej i kontroli jakości.

Dedykowane oprogramowanie Artec Studio pozwala na dokładną analizę oraz obróbkę trzymanych modeli 3D, zaś 3D-Doctor jest zawansowanym narzędziem modelowania 3D znajdującym zastosowanie głównie w medycynie oraz naukach pokrewnych.

Skanery 3D –Artec Eva oraz Artec Spider

Artec Eva oraz Artec Spider z oprogramowaniem roboczym

Stanowisko EEG z oprogramowaniem

Laboratorium elektroencefalografii przeznaczone jest do prowadzenia badań z zakresu analizy sygnałów biomedycznych oraz neurofizjologii. W tym celu laboratorium zostało wyposażone w aparaturę do akwizycji sygnału EEG oraz oprogramowania pozwalające na badanie potencjałów wywołanych, jaki stację roboczą służącą do analizy rozbudowanych sygnałów EEG.Laboratorium pozwala na realizację prac badawczych z zakresu badań dotyczących analiz sygnału bioelektrycznego, odzwierciedlającego aktywność mózgu. Współcześnie cyfrowy zapis elektroencefalograficzny pozwala na zróżnicowaną ocenę działania ludzkiego mózgu, która jednocześnie nie jest możliwa do zbadania metodami klasycznego neuroobrazowania. 

Aktywność elektryczna przedstawiana jest w zapisie EEG w postaci milisekundowej, co czyni tę metodę niezastąpioną w badaniach nad dynamiką pracy układu nerwowego, w zakresie precyzji czasowej oraz w badaniach nad podstawowymi ultraszybkimi procesami przetwarzania informacji. Urządzenia do cyfrowego zapisu i analizy sygnału EEG pozwolą na przeprowadzanie badań związanych z sieciową organizacją funkcji mózgu, w których szczególnie ocenia się parametry sygnału w zakresie współpracy różnych ośrodków neuronalnych ze sobą, co może przyczynić się do precyzyjnego modelowania aktywności mózgu zachodzącej w precyzyjnej skali czasowej.

Głowica do rejestracji sygnału EEG wraz z siatką elektrod HCGSN oraz Response pad służący do badań ERP

Drukarka 3D uPrint SE Plus

Drukarka 3D uPrint SE Plus obejmuje dwa systemy szybkiego prototypowania, przeznaczone dla uczelni, biur projektowych oraz konstrukcyjnych. Drukarka pracuję w technologii Fused Deposition Modeling (FDM) i wykorzystują dostosowany do nich materiał ABS plus

Wykaz podstawowych urządzeń wchodzących w skład stanowiska

 • Drukarka 3D uPrint SE Plus,
 • oprogramowanie CatalystEX,
 • stacja czyszcząca z materiału podporowy WaveWash™,
 • materiały eksploatacyjne i narzędzia do czyszczenia

Seria drukarek 3D uPrint SE obejmuje dwa systemy szybkiego prototypowania, przeznaczone dla uczelni, biur projektowych oraz konstrukcyjnych. Drukarka 3D Sprint SE Plus pracuje w technologii Fused Deposition Modeling (FDM) i wykorzystują dostosowany do nich materiał ABSplus. Drukarka uPrint SE Plus charakteryzuję się większą komorą roboczą, możliwością wyboru grubości nakładanej warstwy oraz ilością dostępnych kolorów materiału. Możliwość wyboru grubości warstwy wpływa także na szybkość budowania modelu. Drukarki 3D mają zautomatyzowaną obsługę, dzięki czemu nie wymagają stałego nadzoru operatora i mogą pracować w nocy lub w dni wolne od pracy.

Korzyści pracy z systemem uPrint SE Plus

 • intuicyjne oprogramowanie CatalystEX,
 • szybka produkcja prototypów oraz modeli koncepcyjnych,
 • zamknięta komora robocza zapewnia stabilność oraz powtarzalność procesu druku,
 • materiał budulcowy – ABSplus,
 • rozpuszczalny materiał podporowy umożliwia uzyskanie skomplikowanych geometrii,
 • wysoka dokładność budowanych części od +/-0.05 do +/-0.3 mm w zależności od wielkości detalu i grubości warstwy.
 • duża komora robocza,
 • różne kolory materiału budulcowego,
 • możliwość regulacji grubości warstwy (do wyboru 0.254 mm lub 0.330 mm).


Drukarka 3D uPrint wraz z oprzyżądowaniem

Maszyna wytrzymałościowa

Stanowisko zawiera uniwersalny dynamiczny system do badań wytrzymałościowych dla obciążeń osiowych ±25 kN i skrętnych +/-100 Nm z komorą temperaturową MTS Bionix – Servohydraulic Test System.

System do badań wytrzymałościowych i jakościowych połączeń adhezyjnych zapewnia możliwość prowadzenia następujących badań:

 • Badania wytrzymałości doraźnej na ścinanie zakładkowych połączeń klejowych w podwyższonych i obniżonych temperaturach.
 • Badania zmęczenia termicznego połączeń klejowych.
 • Badania zmęczenia termicznego zakładkowych połączeń klejowych przy obciążeniu.
 • Badania pełzania połączeń klejowych w różnych warunkach termicznych.
 • Badania wytrzymałości połączeń klejowych na obciążenia dynamiczne.
 • Badania wytrzymałości zakładkowych połączeń klejowych na obciążenia dynamiczne przy różnych układach obciążeń termicznych odpowiadającym rzeczywistym warunkom pracy połączenia.
 • Badania wpływu obróbki termicznej połączeń klejowych na ich wytrzymałość doraźną w różnych warunkach temperaturowych pracy połączenia.
 • Badania wpływu obróbki termicznej połączeń klejowych na ich wytrzymałość zmęczeniową w różnych warunkach temperaturowych pracy połączenia.
 • Badania przydatności określonych rodzajów klei do pracy w podwyższonych i obniżonych temperaturach.
 • Badania współczynnika sprężystości postaciowej spoiny klejowej.


Ogólny wygląd stanowiska laboratoryjnego (maszyna wytrzymałościowa MTS Bionix – Servohydraulic Test System)

Stanowisko do badań drgań

Stanowisko jest przeznaczone do pomiaru drgań układów mechanicznych i hybrydowych, w których mechaniczne oscylatory są sprzężone z podukładami różnych pól fizycznych, takich jak: magnetyczne, elektryczne czy elektromagnetyczne. Stanowisko jest wyposażone w trzy niezależne mobilne zestawy pomiarowe umożliwiające realizację pomiarów w różnych punktach laboratorium oraz w lokalizacjach zewnętrznych. W każdym zestawie zamontowany jest komputer  z wbudowanymi kartami pomiarowymi, zasilacze oraz akumulatorowy system podtrzymania zasilania. W zależności od przeznaczenia, zestawy wyposażone są we wzmacniacz wzbudnika drgań, kontroler wibrometru laserowego, lub zestaw szybkich kamer cyfrowych z reflektorami doświetlającymi. 

Badane są zjawiska nieliniowe występujące w pobudzanych układach, sprzężenia pomiędzy współpracującymi podukładami oraz efektywność pozyskiwania energii w różnych konfiguracjach eksperymentalnych. Z powodu różnorodności zjawisk występujących w nieliniowych hybrydowych układach podczas ich pobudzania, stanowisko jest wyposażone w szereg specjalistycznych  sond i urządzeń pomiarowe.

Sprzęt komputerowy oraz oprogramowanie umożliwiają szybką analizę danych eksperymentalnych oraz wykonywanie obliczeń numerycznych  i symulacji komputerowych.

Prace naukowo-badawcze koncentrują się wokół badania nieliniowych hybrydowych układów mechanicznych, pozyskujących energię a drgań mechanicznych. Badane są układy z aktywnymi elementami elektroma-gnetycznymi, magnetycznymi, piezoelektrycznymi i magnetostrykcyjnymi. Badany jest wpływ nieliniowości oraz pobudzania szumowego na efektywność procesu pozyskiwania energii. Poza tym wyznacza się charakterystyki materiałów i struktur (np. płyt bistabilnych) oraz histerezę występującą w badanych zjawiskach i materiałach.


Stanowisko do badania dynamiki drgań układów