Pracownicy

  telefon pokój e-mail

Kierownik Katedry

     
prof. dr hab. inż. Antoni Świć   81-538-4586 712 a.swic@pollub.pl

Sekretariat:

     
mgr Elżbieta Jędrusiak   81-538-4276 713 wm.kirp@pollub.pl

Zakład Robotyzacji i Organizacji Produkcji:

    telefon pokój e-mail

Kierownik Zakładu:

     
dr hab. inż. Arkadiusz Gola - profesor uczelni   81-538-4535 703 a.gola@pollub.pl
       
prof. dr hab. inż. Antoni Świć   81-538-4586 712 a.swic@pollub.pl
dr inż. Jacek Domińczuk - adiunkt dydaktyczny   81-538-4585 805 j.dominczuk@pollub.pl
dr inż. Łukasz Sobaszek - adiunkt   81-538-4585 806 l.sobaszek@pollub.pl
dr inż. Katarzyna Piotrowska - adiunkt   81-538-4585 806 k.piotrowska@pollub.pl
mgr inż. Paweł Gwizdal - asystent   81-538-4585 806 p.gwizdal@pollub.pl
mgr inż. Daniel Gąska - specjalista   81-538-4584 714 d.gaska@pollub.pl

Zakład Inżynierii Biomedycznej:

    telefon pokój e-mail

Kierownik Zakładu:

     
dr inż. Jarosław Zubrzycki - adiunkt   81-538-4585 808 j.zubrzycki@pollub.pl
       
dr inż. Jakub Szabelski - adiunkt   81-538-4585 805 j.szabelski@pollub.pl
dr inż. Tomasz Gorecki - adiunkt dydaktyczny   81-538-4535 704 t.gorecki@pollub.pl
dr inż. Piotr Jaremek - adiunkt dydaktyczny   81-538-4583 705 p.jaremek@pollub.pl
dr inż. Piotr Penkała - adiunkt dydaktyczny   81-538-4535 704 p.penkala@pollub.pl
dr inż. Łukasz Wojciechowski - asystent   81-538-4585 808 l.wojciechowski@pollub.pl
mgr inż. Magdalena Marchewka - asystent   81-538-4585 808 m.marchewka@pollub.pl

Zakład Matematyki:

    telefon pokój e-mail

Kierownik Zakładu:

     
dr hab. Paweł Zaprawa - profesor uczelni   81-538-4740 731 p.zaprawa@pollub.pl
       
dr Katarzyna Trąbka-Więcław - adiunkt   81-538-4578 733 k.trabka@pollub.pl
dr Magdalena Sobczak-Kneć - adiunkt dydaktyczny   81-538-4578 733 m.sobczak-knec@pollub.pl
dr Tomasz Krajka - adiunkt   81-538-4578 733 t.krajka@pollub.pl
mgr Magdalena Gregorczyk - asystent   81-538-4275 134 m.gregorczyk@pollub.pl
dr Agnieszka Tanaś - asystent   81-538-4275 134 a.tanas@pollub.pl

Zakład Systemów Złożonych i Technologii Informacyjnych

    telefon pokój e-mail

Kierownik Zakładu:

     
dr hab. Arkadiusz Syta - profesor uczelni   81-538-4582 702 a.syta@pollub.pl
       
dr hab. Andrzej Rysak - profesor uczelni   81-538-4585 807 a.rysak@pollub.pl
dr Marek Błaszczak - adiunkt dydaktyczny   81-538-4583 703 m.blaszczak@pollub.pl
dr inż. Dariusz Wołos - specjalista   81-538-4584 714 d.wolos@pollub.pl