Nauka

DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWO-BADAWCZA

Katedra Informatyzacji i Robotyzacji Produkcji prowadzi działalność naukową w następującym zakresie:

„Wpływ informatyzacji i robotyzacji na efektywność procesów oraz systemów produkcyjnych i biomedycznych”.