Kontakt

Politechnika Lubelska
Wydział Mechaniczny

Katedra Informatyzacji i Robotyzacji Produkcji

Sekretariat pokój 713

ul. Nadbystrzycka 36
20-618 Lublin 

e-mail: wm.kirp@pollub.pl
tel.: (81) 538 42 76