Dydaktyka

 

Katedra Informatyzacji i Robotyzacji Produkcji

Podczas studiów studenci zapoznają się z najnowocześniejszym oprogramowaniem niezbędnym w pracy każdego inżyniera:

MATLAB to środowisko programistyczne przeznaczone do rozwijania algorytmów, wizualizacji i analizy danych oraz prowadzenia obliczeń numerycznych. Dzięki programowi MATLAB problemy można rozwiązywać szybciej, niż przy wykorzystaniu tradycyjnych języków programowania takich jak C, C++ czy Fortran. MATLAB może mieć wiele zastosowań. Przykładowe obszary, w których program jest często podstawowym narzędziem pracy to:

 

  • przetwarzanie sygnałów,
  • przetwarzanie obrazów,
  • telekomunikacja,
  • projektowanie układów sterowania,
  • matematyka finansowa.

Duży nacisk projektanci środowiska MATLAB położyli na automatyzację rutynowych czynności obejmującą wszystkie fazy rozwiązywania danego zadania: od zbierania danych, poprzez ich analizę, do generacji końcowego raportu. Rozpoczynając pracę, w ciągu kilku sekund możemy zaimportować dane z pliku, bazy danych czy sprzętu pomiarowego, a następnie zwizualizować je korzystając z jednej z kilkudziesięciu dostępnych funkcji graficznych. W samej analizie mogą pomóc nam liczne gotowe procedury obliczeniowe. Na zakończenie, wbudowane w środowisko narzędzie wygeneruje dla nas raport z przeprowadzonych obliczeń.

Program SolidEdge jest programem CAD’owskim służącym do rysowania rysunków technicznych i dokumentacji technicznej umożliwiającym wykonywanie rysunków przestrzennych 3D. Jest to ogromną zaletą tego programu – daje dodatkową możliwości zobaczenia konstruowanego przedmiotu, jak również weryfikacji poprawności wykonywanej konstrukcji.

Oddzielną, dość specyficzną grupą programów są NX: Siemens PLM Software, EdgeCAM i SprutCAM. Specyfiką tych programów jest to, że łączą w sobie programy typu CAD i CAM (Computer Aided Manufacturing). W programie tym użytkownik może przeprowadzić cały proces uzyskania produktu bez konieczności zmiany komputera i oprogramowania. Moduł CAD programu daje możliwość zaprojektowania elementu w układzie 3D oraz sprawdzenia go pod względem wytrzymałościowym w module symulacyjnym.

EPICOR ERP jest systemem informatycznym klasy ERP II (ERP i e-Biznes), adresowanym do firm średniej wielkości o dużym potencjale rozwojowym i jest w zasadzie pakietem programów do zarządzania zasobami przedsiębiorstwa.
EPICOR ERP umożliwia jednoczesną pracę 3500 użytkowników i obsługę wielu zróżnicowanych procedur biznesowych. Zapewnia skuteczną optyma-lizację procesów produkcyjnych i handlowych przy wykorzystaniu sieci WWW. Dzięki strukturze modułowej EPICOR ERP umożliwia zarządzanie kontaktami z klientem (CRM), finansami, projektami, zasobami ludzkimi, a także raportowaniem i analizami. Optymalizuje procesy biznesowe związane z produkcją i łańcuchem dostaw.

Dzięki programowi EdgeCAM /z rodziny CAM/, można zaprojektować cały proces technologiczny obróbki elementu na obrabiarce sterowanej numerycznie CNC. Programy MathCAD i Statistica są programami z rodziny CAE i służą głównie do wspomagania procesu konstruowania na etapie obliczeń konstrukcyjnych i wytrzymałościowych.

Program AutoCAD jest programem z rodziny programów CAD (Computer Aided Design). Głównym przeznaczeniem omawianego programu jest komputerowe wspomaganie projektowania. Jest on szeroko wykorzystywany przez szereg instytucji zajmujących się projektowaniem maszyn, urządzeń, instalacji, znajduje zastosowanie w projektowaniu architektonicznym i tworzeniu dokumentacji technicznej przez inżynierów konstruktorów i projektantów ze wszystkich branż światowego przemysłu. Znajomość programu z rodziny CAD (np. AutoCAD) jest podstawową umiejętnością współczesnego inżyniera.

Zajmujemy się również tematyką baz danych. Wykorzystując oprogramowanie Oracle Database, Microsoft ACCESS i MySQL (ze znajomością języka PHP) budujemy bazy danych, systemy do ich obsługi.

Ponadto w obszarze naszych zajęć rozwijamy wiedzę z zakresu podstaw programowania (Microsoft Visual Basic 2010) kładąc szczególny nacisk na wykorzystanie umiejętności budowania aplikacji wspomagających prace inżynierskie.

Przy Instytucie aktywnie działa Koło Naukowe Komputerowego Wspomagania Procesów Wytwarzania CAD/CAM „Informatyk”. Koło m.in. organizuje szereg wyjazdów na konferencje i seminaria, krajowe i zagraniczne (na przykład do Sewastopola, Krym), cotygodniowe spotkania na których studenci mogą rozwijać swoje zainteresowania.