Profil

Instytut Transportu, Silników Spalinowych i Ekologii został powołany 1 października 2011 roku (Zarządzenie Rektora Politechniki Lubelskiej Nr R-39/2011 i Nr R-69/2012 ). Powstał z połączenia Katedry Silników Spalinowych i Transportu oraz Katedry Inżynierii Procesowej, Spożywczej i Ekotechniki.

 

Dyrektor Instytutu
Prof. dr hab. inż. Henryk Komsta


e-mail: h.komsta@pollub.pl
                                                

Działalność naukowo-badawcza

Instytut Transportu, Silników Spalinowych i Ekologii (ITSSiE) prowadzi badania techniczno-eksploatacyjnych aspektów funkcjonowania zrównoważonego transportu, w tym transportu samochodowego. Prowadzone w Instytucie badania dotyczą m. in. funkcjonowania transportu na poziomie firmy przewozowej, przyjaznego środowisku i mieszkańcom publicznego transportu miejskiego, analiz wybranych charakterystyk trwałościowych, ekonomicznych i ekologicznych tłokowych silników spalinowych, w tym silników HCCI oraz zasilanych paliwami alternatywnymi. W Instytucie prowadzone są także badania mające na celu opracowanie kryteriów i metod optymalizacji konstrukcji i zasad eksploatacji urządzeń do realizacji procesów mechanicznych w inżynierii procesowej, spożywczej oraz w ochronie środowiska.

W latach 2012 – 2016 i Instytucie realizowano dwa projekty badawcze finansowane ze środków NCN. Wyniki badań prowadzonych w w/w okresie przedstawiono m. in. w 30 publikacjach w czasopismach zamieszczonych na liście JCR.

Instytut wykonuje także ekspertyzy oraz opinie z zakresu rekonstrukcji wypadków drogowych, techniki motoryzacyjnej oraz innowacyjności wyrobów i technologii.

 

Działalność dydaktyczna

Instytut prowadzi wspólnie z Katedrami: Pojazdów Samochodowych i Termodynamiki na studiach I i II stopnia kierunek TRANSPORT – na studiach drugiego stopnia prowadzone są dwie specjalności: Transport Samochodowy i Logistyka w Transporcie.

Instytut prowadzi także zajęcia dydaktyczne dla studentów kierunku MECHANIKA i BUDOWA MASZYN na studiach I stopnia (m. in. w ramach profilów: Samochodowo – Lotniczego oraz Konstrukcyjnego). Na studiach II stopnia Instytut prowadzi zajęcia na specjalnościach: Samochody i Ciągniki, Urządzenia Inżynierii Procesowej, Spożywczej i Ekotechnika.

W ramach działalności Instytutu prowadzone są studia podyplomowe w zakresie Rzeczoznawstwa Pojazdów i Ciągników oraz Bezpieczeństwa i Diagnostyki Pojazdów Samochodowych.

 

W skład Instytutu wchodzą następujące Zakłady:

Zakład Transportu

Zakład Silników Spalinowych

Zakład Inżynierii Procesowej, Bezpieczeństwa i Ekologii