dr inż. Piotr Ignaciuk

   

Stanowisko: adiunkt

Pokój: 801

tel.: +48 81 538 4259

fax.: +48 81 538 4258

e-mail: p.ignaciuk@pollub.pl

   

Wykształcenie


Studia
Politechnika Lubelska, Wydział Mechaniczny, 1990
kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn
specjalność: Maszyny i Urządzenia Górnicze i Wiertnicze
praca dyplomowa: „Metody doboru sprzęgieł hydrokinetycznych do urządzeń o zadanym momencie rozruchowym”
   
Doktorat
„Metoda badania wpływu wybranych czynników technologicznych nas trwałość eksploatacyjną silników spalinowych o zapłonie samoczynnym"
dyscyplina: Budowa i Eksploatacja Maszyn
Politechnika Lubelska, Wydział Mechaniczny, 1998
   
 
Tematyka badawcza

Badania niezawodności silników
Badania stanowiskowe silników spalinowych
Badania wpływu paliw alternatywnych na trwałość układów zasilania silników spalinowych
Badania wpływu niezawodności pojazdów na efektywność ich eksploatacji
 
 
Tematyka dydaktyczna
Niezawodność maszyn i urządzeń
Niezawodność środków transportu
Niezawodność i bezpieczeństwo systemów
Materiały eksploatacyjne
Eksploatacja techniczna
Paliwa alternatywne i niekonwencjonalne źródła napędu
Systemy zapewniania jakości i niezawodności
Zagadnienia zużycia i trwałości materiałów
Inżynieria ruchu drogowego
 

Wybrane publikacje


Ignaciuk P., Gil L., Sarnowski C.: Oil plants cultivated in Poland as raw product for the production biofuels. Advances in Automotive engineering. Volume I. Tribun EU Tribun EU.
 
Ignaciuk P., Gil L., Niewczas A.: Ocena właściwości tribologicznych paliw roślinnych w aspekcie wpływu na proces zużycia aparatury wtryskowej silników o zapłonie samoczynnym. MOTROL – Motoryzacja i energetyka rolnictwa. Tom 11C. Lublin 2009.
 
L. Gil, P. Ignaciuk, A. Niewczas: Metoda oceny zużycia tribologicznego sekcji tłoczących pomp wtryskowych silników o zapłonie samoczynnym zasilanych biopaliwami. Bioagrotechnical System Engineerig- Scientific Journal Vol. 6 (22), s. 43-55, Wydawnictwo Politechniki Warszawskiej . Płock 2010.
 
A. Niewczas, P. Ignaciuk, L. Gil: Metoda oceny zużycia tribologicznego sekcji tłoczących pomp wtryskowych silników o zapłonie samoczynnym zasilanych biopaliwami. Problemy Eksploatacji. Nr 2/2010.
 
Niewczas A., Ignaciuk P.: Reliability research of automotive vehicles using the example of LCV fleet in the selected transport company. Horizonty Dopravy nr 5/2011.
 
Ignaciuk P., Gil L., Walczak M.: Zastosowanie pomiarów chropowatości w ocenie zużycia sekcji tłoczących pomp wtryskowych zasilanych biopaliwami. Postępy Nauki i Techniki nr 13/2011.
 
Ignaciuk P., Gil L., Liśćak S.: Porównanie emisji związków toksycznych silnika ZS zasilanego olejem napędowym i biopaliwami opartymi na estrach oleju lnianki i estrach oleju rzepakowego. Postępy Nauki i Techniki nr 11/2011.
 
Niewczas A., Gil L., Ignaciuk P.: Wybrane aspekty stosowania biopaliw na przykładzie estrów metylowych oleju lnianki. Silniki Spalinowe nr 1/2012.
 
Ignaciuk P.,  Gil. L., Komsta H.: Porównanie osiągów silnika o zapłonie samoczynnym zasilanego olejem napędowym i biopaliwami opartymi na estrach oleju rzepakowego i estrach oleju lnianki. Postępy Nauki i Techniki nr 12/2012, s.53-61.
 
Ignaciuk P., Gil L., Koszałka G.: Analiza wpływu wybranych własności paliw na proces ich rozpylania przez wtryskiwacze. XVI Międzynarodowa konferencja naukowa TRANSCOMP. Komputerowe Systemy Wspomagania Nauki, Przemysłu i Transportu. Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. K. Pułaskiego w RADOMIU. Polska Akademia Nauk. Komitet Transportu,. Zakopane 2012.

L. Gil, D. Pieniak, P. Ignaciuk, D. Piernikarski: Czas pracy kierowcy a logistyka transportu. Autobusy. Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe 3/2013 str.1045 – 1051.

Piotr Ignaciuk, Leszek Gil: Damages to injectors in diesel engines. Advances in Science and Technology Research Journal Volume 8, No. 21.

Leszek Gil, Piotr Ignaciuk: Wpływ odległości transportowych na koszty transportu. Autobusy. Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe 5/2014.

Piotr Ignaciuk, Leszek Gil: Uszkodzenia kawitacyjne w silnikach spalinowych. Autobusy. Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe 5/2014.

Leszek Gil, Piotr Ignaciuk, Artur Dmowski: Analiza awaryjności jako składowej kosztów utrzymania pojazdu. Logistyka 3/2014.

Leszek Gil, Piotr Ignaciuk, Daniel Pieniak: Wpływ zmian w czasie pracy kierowcy na logistykę transportu. Logistyka 3/2014.

 
 
Współpraca z przemysłem

Przeprowadzenie badań stanowiskowych zużycia aparatury wtryskowej zasilanej biopaliwami. Współpraca z Instytutem Transportu Samochodowego 2008-2010.