dr hab inż. Grzegorz Koszałka, prof. PL

   

Stanowisko: profesor

Pokój: 801

tel.: +48 81 538 4259

fax.: +48 81 538 4258

e-mail: g.koszalka@pollub.pl

   

Wykształcenie


Studia
Politechnika Lubelska, Wydział Mechaniczny, 1993
kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn
specjalność: Samochody i Ciągniki
   
Doktorat
"Analiza wpływu luzów pierścienia uszczelniającego na szczelność grupy tłokowej silnika spalinowego o zapłonie samoczynnym"
dyscyplina: Budowa i eksploatacja maszyn
Politechnika Lubelska, Wydział Mechaniczny, 2002
   
Habilitacja
„Opracowanie nowego modelu szczelności zespołu TPC i jego zastosowanie do oceny eksploatacyjnych zmian stanu technicznego oraz prognozowania trwałości”
dyscyplina: Budowa i eksploatacja maszyn
Politechnika Lubelska, Wydział Mechaniczny, 2015
   
 
Tematyka badawcza
Doskonalenie konstrukcji zespołu tłok-pierścienie-cylinder. Modelowanie przepływu gazu przez uszczelnienie tłok-pierścienie-cylinder
Trwałość i niezawodność silników spalinowych
Ekologiczne aspekty stosowania silników spalinowych
Badania rozwojowe naczep do przewozu ładunków nienormatywnych
 
 
Tematyka dydaktyczna
Teoria i konstrukcja silników spalinowych
Badania silników spalinowych
Podstawy eksploatacji maszyn
Podstawy konstrukcji maszyn
Źródła napędu w środkach transportu
 
 
Praca w organizacjach
Sekretarz Naukowy Komisji II Podstaw i Zastosowań Fizyki i Chemii w Technice, Rolnictwie i Medycynie przy oddziale PAN w Lublinie
Członek Polskiego Naukowo-Technicznego Towarzystwa Eksploatacyjnego
Członek Polskiego Towarzystwa Naukowego Silników Spalinowych
 
 
Wybrane publikacje
Monografie:
Niewczas A., Koszałka G.: Niezawodność silników spalinowych - wybrane zagadnienia. Lublin, Wydawnictwa Uczelniane Politechniki Lubelskiej 2003, 173 s.
 
Artykuły:
Koszałka G., Suchecki A.: Changes in performance and wear of small diesel engine during durability test. Combustion Engines, 2015, 162(3), 34-40.
 
Koszałka G., Guzik M.: Mathematical model of piston ring sealing in combustion engine. Polish Maritime Research 4(84) 2014, Vol. 21; 66-78.
 
Koszałka G.: Model of operational changes in the combustion chamber tightness of a diesel engine. Eksploatacja i Niezawodność – Maintenance and Reliability 2014; 16(1): 133–139.
 
Koszałka G., Hunicz J., Kordos P.: A research stand for the testing of the sealing properties of the piston-rings-cylinder assembly in a combustion engine. Combustion Engines, 153(2), 2013, 54-62.
 
Koszałka G: Predicting the durability of the piston-rings-cylinder assembly of a diesel engine using a piston ring pack model. Eksploatacja i Niezawodność – Maintenance and Reliability 3(51)/2011, pp. 40-44.
 
Koszalka G., Suchecki A.: Durability prediction of a diesel engine piston-rings-cylinder assembly on the basis of test bench results. SAE Paper 2011-24-0130.
 
Koszałka G.: Application of the piston-rings-cylinder kit model in the evaluation of operational changes in blowby flow rate. Eksploatacja i Niezawodność – Maintenance and Reliability Nr 4(48)/2010, pp. 72-81.
 
Koszalka G., Niewczas A., Guzik M.: Predicted and Actual Effect of Cylinder Liner Wear on the Blowby in a Truck Diesel Engine. SAE Paper 2008-01-1717.
 
Koszalka G., Niewczas A.: The Influence of Compression Ring Clearances on the Blowby in a Diesel Engine. SAE Paper 2006-01-3356.
 
Koszałka G.: Modelling the blowby in internal combustion engine, Part 1: A mathematical model. The Archive of Mechanical Engineering, Vol. LI (2004) No. 2, pp. 245-257.
 
 
Kierowanie projektami badawczymi i rozwojowymi
Projekt badawczy nr N N509 479538 pt. „Opracowanie matematycznego modelu szczelności zespołu tłok-pierścienie-cylinder w aspekcie zastosowań do prognozowania zmian stanu technicznego silnika spalinowego”, Politechnika Lubelska, 2010-2012.
 
Projekt celowy nr 6 ZR6 2009 C/07232 pn. „Naczepa specjalistyczna niskopodłogowa do transportu maszyn, urządzeń i elementów konstrukcji wielkogabarytowych”, Wielton SA – Politechnika Lubelska, 2010-2011.
 
Projekt celowy nr 6 ZR6 2007 C/06863 pn. „Naczepa do przewozu ładunków specjalnych, ciężkich ponadnormatywnych i ponadgabarytowych”, Wielton SA – Politechnika Lubelska, 2007-2008.
 
Projekt celowy nr 6 T12 2004 C/06508 pn. „Samochód dostawczy ze zmodernizowanym układem napędowym o podwyższonych własnościach użytkowych i ekologicznych oraz zwiększonym poziomie bezpieczeństwa”, Intrall Polska Sp. z o.o. – Politechnika Lubelska, 2005-2006.