Studenckie Koła Naukowe

W ramach Instytutu funkcjonują dwa Studenckie Koła Naukowe:

Studenckie Koło Naukowe


"Informatyk"

 

oraz

 

Studenckie Koło Naukowe

Inżynierii Biomedycznej


Studenckie Koło Naukowe 

"Informatyk"

Działalność

Koło Naukowe zostało zarejestrowane 18.06.2002 r. Początkowo skupiało studentów specjalności Informatyka w Inżynierii Produkcji, obecnie członkami są studenci kierunków: Mechanika i Budowa Maszyn, Mechatronika oraz Inżynieria Biomedyczna. Koło prowadzi działalność przy Instytucie Technologicznych Systemów Informacyjnych w zakresie zapoznania się z nowoczesnym oprogramowaniem stosowanym w szeroko rozumianym komputerowym wspomaganiu procesów wytwarzania. 

W działaniach Koła wykorzystywane są ogólnodostępne programy z zakresu CAD-a: AutoCAD i SOLID EDGE. Studenci zajmują się także zagadnieniami z zakresu programowania komputerów oraz robotów.  Wykorzystywane jest środowisko VISUAL STUDIO, a także programy wspomagające programowanie robotów przemysłowych:  ABB ROBOT STUDIO oraz K-ROSET. Ponadto członkowie Koła realizują własne projekty przy wykorzystaniu sprzętu dostępnego w ITSI – skanerów i drukarki 3D, maszyny wytrzymałościowej, zestawów automatyki oraz robota przemysłowego Kawasaki RS03N z systemem wizyjnym.

W ramach Koła Naukowego poza cyklicznymi spotkaniami organizowane są także różnorodne wyjazdy i wycieczki do zakładów produkcyjnych oraz innych miejsc związanych z inżynierią. Studenci uczestniczą także w konferencjach i seminariach naukowych, w Polsce oraz za granicą.  Od 2002 roku studenci uczestniczyli w cyklicznej Międzynarodowej Naukowo-Technicznej Konferencji Studentów, Doktorantów i Młodych Pracowników Nauki: „Nowoczesne Kierunki Rozwoju Budowy Maszyn, Urządzeń Precyzyjnych i Transportu", która odbywała się w Sewastopolu, na Ukrainie. Obecnie studenci Koła Naukowego „Informatyk” corocznie uczestniczą w Krajowej Konferencji Studentów i Młodych Pracowników Nauki, organizowanej w Mielnie oraz Szczecinie.

Opiekunem koła jest:

Władze Koła (2017/18):

  • Prezes koła:
    • Anna Czarnecka
  • Wiceprezes koła:
    • Mateusz Filipiak
  • Sekretarz koła:
    • Małgorzata Ząbek
Wydarzenia

Studenckie Koło Naukowe Inżynierii Biomedycznej

Działalność

Koło Naukowe Inżynierii Biomedycznej zostało zarejestrowane w marcu 2011 roku. Skupia ono przede wszystkim studentów Inżynierii Biomedycznej, ale pozostaje otwarte również na studentów innych kierunków. Koło funkcjonuje przy Instytucie Technologicznych Systemów Informacyjnych na Wydziale Mechanicznym. Pomimo dość krótkiego okresu działalności ma już na swoim koncie osiągnięcia w postaci publikacji naukowych. Członkowie koła biorą czynny udział w cyklicznej Międzynarodowej Naukowo-Technicznej Konferencji Studentów, Doktorantów i Młodych Pracowników Nauki, odbywającej się w Sewastopolu, na Ukrainie. Z inicjatywy koła w maju 2012 r. na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie odbyło się I Sympozjum Inżynierii Biomedycznej. Wynikiem tego wydarzenia jest monografia w której zebrane zostały prace prelegentów. Poza działalnością konferencyjną koło prowadzi działalność szkoleniową polegającą na organizacji warsztatów z wybranego zakresu tematyki inżynierii biomedycznej. Wymienić tu można między innymi aparaturę medyczną oraz sposób jej projektowania.