prof. dr hab. inż. Antoni Świć

Prof. dr hab. inż. Antoni Świć, ukończył studia wyższe w 1980 r. o specjalności technologia maszyn, obrabiarki i narzędzia skrawające. W 1983 r. uzyskał stopień doktora nauk technicznych, a w 1992 r. stopień doktora habilitowanego nauk technicznych. Od 1980 r. pracuje w Politechnice Lubelskiej, kolejno na stanowiskach: asystenta (1980-1984), adiunkta (1984-1993), profesora nadzwyczajnego (1993-2013) oraz profesora zwyczajnego od 2013 r. W latach 1994-1998 był kierownikiem Zakładu Konstrukcji i Technologii w Katedrze Podstaw Techniki na Wydziale Zarządzania i Podstaw Techniki Politechniki Lubelskiej, a od 1998 r. jest dyrektorem Instytutu Technologicznych Systemów Informacyjnych na Wydziale Mechanicznym Politechniki Lubelskiej. 

Tematyka działalności naukowej związana jest z elastyczną automatyzacją procesów produkcyjnych, głównie z zagadnieniami technologiczno-organizacyjnych aspektów projektowana i eksploatacji przezbrajalnych systemów produkcyjnych, wytwarzania części o małej sztywności oraz zastosowania technologii informacyjnych w przedsiębiorstwie. W swoim dorobku posiada opublikowane (jako autor bądź współautor) ponad 420 prac, w tym 21 książek, 33 monografii pod redakcją, 3 skrypty oraz 6 patentów. Duża część publikacji jest zamieszczona w wydawnictwach zagranicznych. Jest promotorem pięciu doktorów nauk technicznych.

Pełni i pełnił wiele funkcji z wyboru: jest członkiem Komitetu Inżynierii Produkcji Polskiej Akademii Nauk oraz przewodniczącym Sekcji Zarządzania Produkcją i Projektami Komitetu Inżynierii Produkcji PAN, członkiem rzeczywistym Inżynieryjno-Technologicznej Akademii Białorusi, członkiem Komisji XII Budowy i Eksploatacji Maszyn, Elektrotechniki, Budownictwa Oddziału Lubelskiego PAN, przewodniczącym Zarządu Oddziału Lubelskiego Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, przewodniczącym Komitetu Naukowego czasopisma Applied Computer Science, członkiem Komitetów Naukowych czasopism: Advances in Science and Technology – Research, Annals of Faculty Engineering Hunedoara - International Journal of Engineerin, Acta Technica Corviniensis – Bulletin of Engineering, Technological Complex, Перспективні технології та прилади, Modele Inżynierii Teleinformatyki, członkiem rzeczywistym Lubelskiego Towarzystwa Naukowego, członkiem Polskiego Stowarzyszenia Upowszechniania Komputerowych Systemów Inżynierskich „ProCax”, członkiem Polskiego Naukowo-Technicznego Towarzystwa Eksploatacyjnego, członkiem Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej, członkiem International Union of Machine Builders, przewodniczącym Komisji Rewizyjnej Koła Uczelnianego SIMP przy Politechnice Lubelskiej (od 1990 r.). Był m.in.: dwukrotnie członkiem Senatu Politechniki Lubelskiej, członkiem Zarządu Oddziału SIMP w Lublinie (1984-2010), Członkiem Komisji Rewizyjnej Oddziału Lubelskiego SIMP (2010-2014), przewodniczącym Koła Uczelnianego SIMP (l987-1990), sekretarzem Koła Uczelnianego SIMP (1984-1987).

Organizator cyklicznych konferencji międzynarodowych „Technologiczne systemy informacyjne w inżynierii produkcji i kształceniu technicznymi”, a także członek wielu komitetów naukowych konferencji międzynarodowych i ogólnopolskich.

Za działalność naukową, dydaktyczną i organizacyjną został wyróżniony: Srebrnym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, nagrodą Ministra Nauki Szkolnictwa Wyższego i Techniki, wielokrotnie nagrodami Rektora Politechniki Lubelskiej oraz między innymi Honorową Odznaką im prof. Henryka Mierzejewskiego, Złota Odznaką NOT i SIMP.