Zarządzanie i Inżynieria Produkcji - Statystyka

Terminy zaliczeń poprawkowych:

27.06.2019  8.00-9.00 Zaliczenie poprawkowe 1. Statistica  GL03, GL04 s.814

27.06.2019  9.00-11.00  Zaliczenie poprawkowe 1. Excel GL03, GL04 s.814

04.07.2019  8.00-9.00 Zaliczenie poprawkowe 2. Statistica GL03, GL04 s.814

04.07.2019  9.00-11.00  Zaliczenie poprawkowe 2. Excel GL03, GL04 s 814

Ćwiczenia 1.

wym-1550998486595

Ćwiczenia 2.

wym-1551630577817

Ćwiczenia 3.

wym-1552775821147

Ćwiczenia 4.

wym-1557063558759

Ćwiczenia 5.

wym-1558279346218

Ćwiczenia 6.

wym-1560109321446