Transport - Matematyka II

19.06.2019  16.00-18.00  Kolokwium 2. GĆ02 s. IX

Terminy egzaminów i zaliczeń poprawkowych:

24.06.2019  10.00-12.00  Zaliczenie poprawkowe 1.  GĆ02, GĆ03  Aula II

27.06.2019  15.00-17.00  Egzamin  Aula II

28.06.2019  8.00-10.00 Zaliczenie poprawkowe 2. GĆ02, GĆ03   Aula II

04.07.2019  15.00-17.00  Egzamin 1. termin poprawkowy  Aula II