dr Arkadiusz Syta

Informacje dla studentów

Terminy zaliczeń i egzaminów 2016/2017:

Niestacjonarne

II termin poprawkowy  MiBM sem 2    23.09.2017  godz. 10 s IV 


Stacjonarne

II termin poprawkowy  IP, IM sem 2    22.09.2017 godz. 10 s  IV

Konsultacje w sesji:    21.09.2017    godz. 10-12 p 731