Nauka

DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWO-BADAWCZA

Instytut Technologicznych Systemów Informacyjnych prowadzi działalność naukową w następującym zakresie:

Badanie wpływu czynników technologiczno - organizacyjno - eksploatacyjnych na parametry systemów produkcyjnych.

Realizowane problemy badawcze:

- Technologiczno-organizacyjne uwarunkowania projektowania i funkcjonowania Elastycznych Systemów Wytwarzania,

- Metody określania charakterystyk tribologicznych w układach ślizgowych.