Terminy posiedzeń

- 21 września 2021

- 20 października 2021

- 17 listopada 2021

- 22 grudnia 2021

- 19 stycznia 2022

- 16 lutego 2022

- 23 marca 2022

- 20 kwietnia 2022

- 18 maja 2022

- 22 czerwca 2022