Kontakt

Rada Dyscypliny Naukowej Inżynieria Mechaniczna
Politechnika Lubelska
Wydział Mechaniczny
ul. Nadbystrzycka 36
20-618 Lublin 

Sekretariat
mgr Barbara Wojewódzka
Wydział Mechaniczny, pokój 101
tel.  (81) 538 47 74
fax. (81) 538 42 33