Dokumenty i formularze

Statut Politechniki Lubelskiej

Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 85)

 

Postępowanie doktorskie (wszczęcie przewodu doktorskiego przed 30 kwietnia 2019 r.)

 

Postępowanie doktorskie (wszczęcie postępowania po 30 kwietnia 2019 r.)

  • Uchwała Nr 67/2019/X – w sprawie określenia sposobu postępowania w sprawie nadawania stopnia doktora w PL
  • Uchwała Nr 39/2020/VII - zmieniająca Uchwałę Nr 67/2019/X  w sprawie określenia sposobu postępowania w sprawie nadawania stopnia doktora w PL
  • Uchwała Nr 69/2020/XII - zmieniająca Uchwałę Nr 67/2019/X  w sprawie określenia sposobu postępowania w sprawie nadawania stopnia doktora w PL
  • wzory dokumentów i formularzy

 

Postępowanie habilitacyjne

  • Uchwała Nr 68/2019/X – w sprawie określenia sposobu postępowania w sprawie nadawania stopnia doktora habilitowanego w PL
  • Uchwała Nr 6/2021/I - zmieniająca Uchwałę Nr 68/2019/X  w sprawie określenia sposobu postępowania w sprawie nadawania stopnia doktora habilitowanego w PL
  • Poradnik habilitacja

 

Postępowanie profesorskie

https://www.rdn.gov.pl/postepowanie-w-sprawie-nadania-tytulu-profesora.html