Dyscyplina Naukowa Inżynieria Mechaniczna

Skład Rady Dyscypliny Naukowej Inżynieria Mechaniczna

dr hab. inż. Piotr Budzyński, profesor uczelni - przewodniczący RDN

dr hab inż. Jarosław Bieniaś, profesor uczelni - z-ca przewodniczącego ds. stopni naukowych
dr hab. Paweł Zaprawa, profesor uczelni - z-ca przewodniczącego ds. ewaluacji

prof. dr hab. inż. Hubert Dębski - członek prezydium RDN
prof. dr hab. inż. Andrzej Gontarz - członek prezydium RDN
prof. dr hab. Grzegorz Litak - członek prezydium RDN
prof. dr hab. inż Andrzej Teter - członek prezydium RDN
 
prof. dr hab. Grzegorz Gładyszewski
prof. dr hab. Tadeusz Hejwowski
prof. dr hab. inż. Józef Jonak
prof. dr hab. inż. Mychajło Paszeczko
prof. dr hab. inż. Zbigniew Pater
prof. dr hab. inż. Janusz Sikora
prof. dr hab. inż. Antoni Świć
prof. dr hab. inż. Jerzy Warmiński
prof. dr hab. inż. Mirosław Wendeker
dr hab. inż. Jarosław Bartnicki, profesor uczelni
dr hab. inż. Marek Borowiec, profesor uczelni
dr hab. inż. Jacek Czarnigowski, profesor uczelni
dr hab. inż. Paweł Droździel, profesor uczelni
dr hab. inż. Jakub Gajewski, profesor uczelni
dr hab. inż. Tomasz Garbacz, profesor uczelni
dr hab. inż. Jacek Hunicz, profesor uczelni
dr hab. inż. Piotr Jakliński, profesor uczelni
dr hab. inż. Jerzy Józwik, profesor uczelni
dr hab. inż. Krzysztof Kęcik, profesor uczelni
dr hab. inż. Tomasz Klepka, profesor uczelni
dr hab. inż. Grzegorz Koszałka, profesor uczelni
dr hab. inż. Jarosław Latalski, profesor uczelni
dr hab. inż. Rafał Longwic, profesor uczelni
dr hab. inż. Dariusz Mazurkiewicz, profesor uczelni
dr hab. inż. Jarosław Pytka, profesor uczelni
dr hab. inż. Anna Rudawska, profesor uczelni
dr hab. inż. Rafał Rusinek, profesor uczelni
dr hab. Andrzej Rysak, profesor uczelni
dr hab. inż. Sylwester Samborski, profesor uczelni
dr hab. inż. Grzegorz Samołyk, profesor uczelni
dr hab. inż. Emil Sasimowski, profesor uczelni
dr hab. inż. Arkadiusz Syta, profesor uczelni
dr hab. inż. Arkadiusz Tofil, profesor uczelni
dr hab. inż. Janusz Tomczak, profesor uczelni
dr hab. inż. Mariusz Walczak, profesor uczelni
dr hab. inż. Arkadiusz Gola
dr hab. inż. Krzysztof Pałka
dr hab. Wiesław Polak
dr hab. inż. Piotr Wolszczak