Wydział Mechaniczny

Wydział Mechaniczny jest najstarszym wydziałem Politechniki Lubelskiej. Wydział prowadzi studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego, drugiego oraz trzeciego stopnia na kierunkach: Inżynieria Materiałowa, Mechanika i Budowa Maszyn, Transport, Inżynieria Biomedyczna, Mechatronika, Zarządzanie
i Inżynieria Produkcji.

Obecnie w strukturze organizacyjnej Wydziału Mechanicznego funkcjonuje dwanaście Katedr:

Wydział Mechaniczny kształci kadrę inżynierską i prowadzi badania naukowe, głównie na potrzeby naszego regionu.

Główne kierunki badań naukowych prowadzonych obecnie na Wydziale związane są z rozwojem konstrukcji i technologii.

Efektem prowadzonych badań są liczne publikacje naukowe, a także patenty i prawa ochronne.

Wydział Mechaniczny wykonuje ekspertyzy i prowadzi działalność konsultingową.

Do dyspozycji naukowców, studentów i wszystkich zainteresowanych pozostaje Biblioteka Wydziału Mechanicznego.