Zajęcia fakultatywne z Profesorami Wizytującymi

 

Profesorowie wizytujący na Wydziale Mechanicznym w r. akad. 2020/21

 

prof. Siniša Bikić

University of Novi Sad (Serbia)

Zainteresowania naukowe: mechanika płynów, nanopłyny

Doświadczenie dydaktyczne: mechanika płynów, obliczeniowa dynamika płynów, hydraulika i pneumatyka, systemy gazowe i olejowe

Zajęcia w sem. letnim 2020/21: Computational fluid dynamics (wtorki, 12-18: 20.IV, 01.VI, 15.VI; środy, 16-20, 21.IV, 02.VI, 16.VI)

login w Teams: bika@pollub.pl

e-mail: bika@uns.ac.rs

prof. Martin Bugaj

University of Žilina (Słowacja)

Zainteresowania naukowe: aerodynamika, konstrukcje lotnicze, technologie eksploatacji statków powietrznych, bezzałogowe statki powietrzne.

Doświadczenie dydaktyczne: aeromechanika, eksploatacja statków powietrznych, konstrukcje lotnicze

Zajęcia w sem. letnim 2020/21: Helicopter Aerodynamics 2 (poniedz., 16-20: 19IV; wtorki, 12-16: 20IV; środy, 12-14: 21IV; piątki, 8-13: 23IV)

login w Teams: martin.bugaj@pollub.pl

e-mail: martin.bugaj@fpedas.uniza.sk

prof. Gabriel Fedorko

Technical University of Košice (Słowacja)

Zainteresowania naukowe: logistyka, symulacje komputerowe, technologie wykładnicze, Przemysł 4.0

Doświadczenie dydaktyczne: logistyka, symulacje komputerowe

Zajęcia w sem. letnim 2020/21: Continuous and discrete simulation in production Logistics (wtorki, 8-13: 13IV; czwartki, 16-20: 15IV; piątki, 14-20: 16IV

login w Teams: fedorko.gabriel@pollub.pl

e-mail: fedorko.gabriel@gmail.com

 

prof. Gilbert-Rainer Gillich

"Eftimie Murgu" University of Resita (Rumunia)

Zainteresowania naukowe: modelowanie struktur z nieciągłościami, wykrywanie uszkodzenia metodami wibracyjnymi, zaawansowane algorytmy wyznaczania częstotliwości

Doświadczenie dydaktyczne: geometria opisowa i reprezentacje techniczne, wytrzymałość materiałów, drgania struktur, monitorowanie uszkodzenia konstrukcji

Zajęcia w sem. letnim 2020/21: Methods to detect damages in beam-like structures & Advanced frequency estimation algorithms (wtorki: 18-20)

login w Teams: gr.gillich@pollub.pl

e-mail: gilbert.gillich@ubbcluj.ro

prof. Volodymyr Iasnii

Ternopil Ivan Puluj National Technical University (Ukraina)

Zainteresowania naukowe: mechanika materiałów, zmęczenie materiałów, liniowa i nieliniowa mechanika pękania

Doświadczenie dydaktyczne: mechanika materiałów, mechanika pękania

Zajęcia w sem. letnim 2020/21: Fracture Mechanics (wtorki, 16-20: 13IV, 11V, 8VI; piątki, 14-20: 16IV, 14V, 11VI)

login w Teams: v.iasnii@pollub.pl

e-mail: v.iasnii@gmail.com

prof. Ján Kráľ

Technical University of Košice (Słowacja)

Zainteresowania naukowe: projektowanie maszyn produkcyjnych, pomiary dokładności i sztywności maszyn

Doświadczenie dydaktyczne: modelowanie powierzchniowe 3D, maszyny i systemy CNC

Zajęcia w sem. letnim 2020/21: Surface modeling (poniedz., 16-20: 12IV; wtorki, 12-16: 13IV; środy, 12-14: 14IV; piątki, 8-13: 16IV)

login w Teams: kral.jan@pollub.pl

e-mail: kral.jan@gmail.com

prof. Ivan Kuric

University of Žilina (Słowacja)

Zainteresowania naukowe: automatyka, systemy produkcyjne, IT i CAx, diagnostyka techniczna, sztuczna inteligencja

Doświadczenie dydaktyczne: automatyka ogólna oraz systemy IT i CAx

Zajęcia w sem. letnim 2020/21: Automation and Artificial Intelligence (poniedz., 16-20: 12IV, 7VI; wtorki, 14-20: 13IV, 8VI; środy, 8-13: 14IV, 9VI)

login w Teams: van.kuric@pollub.pl

e-mail: ivan.kuric@fstroj.uniza.sk

prof. Radovan Madleňák

University of Žilina (Słowacja)

Zainteresowania naukowe: planowanie sieci logistycznych, oddziaływanie człowiek-maszyna, handel elektroniczny i marketing

Doświadczenie dydaktyczne: projektowanie i optymalizacja sieci transportu, logistyka handlu elektronicznego i marketing,

Zajęcia w sem. letnim 2020/21: E-commerce Logistics and Marketing (środy, 12-17: 14IV, 26V, 9VI; czwartki, 14-19: 15IV, 27V, 10VI)

login w Teams: radovan.madlenak@pollub.pl

e-mail: radovan.madlenak@fpedas.uniza.sk

prof. Thomas Mathia

Ecole Centrale de Lyon (Francja)

Zainteresowania naukowe: topografia powierzchni, metrologia, abrazja, tribologia i niezawodność, projektowanie sprzętu sportowego, optymalizacja procesów przemysłowych, reologia ciał stałych

Doświadczenie dydaktyczne: trybologia, metrologia, zarządzanie przedsiębiorstwem

Zajęcia w sem. letnim 2020/21: Entrepreneurship 2 (wtorki: 14-18 – 4-11 tydzień semestru)

od 23.03.2021 Wtorki: 14:00-18:00 – 4 h (w sumie 30 h) – 4-11 tydzień

login w Teams: Thomas.Mathia@pollub.pl

e-mail: Thomas.Mathia@ec-lyon.fr

prof. Peter Michalik

Technical University of Košice (Słowacja)

Zainteresowania naukowe: programowanie CNC, obróbka skrawaniem

Doświadczenie dydaktyczne: programowanie frezarek i tokarek CNC

Zajęcia w sem. letnim 2020/21: Programming turning CNC machines (wtorki, 14-18: 13IV; czwartki, 15-20: 15IV; piątki, 16-20: 16IV)

login w Teams: petermichalik8@pollub.pl

e-mail: petermichalik8@gmail.com

prof. Vieroslav Molnár

Technical University of Košice (Słowacja)

Zainteresowania naukowe: projektowanie struktury układów pomiarowych, metody matematyczne i statystyczne

Doświadczenie dydaktyczne: modelowanie 3D ekologicznych systemów transportowych, badania doświadczalne i pomiary

Zajęcia w sem. letnim 2020/21: Extended modeling of transport mechanisms (środy, 14-19: 14IV, 19V; czwartki, 8-13: 15IV, 20V)

login w Teams: vieroslav.molnar@pollub.pl

e-mail: vieroslav.molnar@tuke.sk

prof. Andrej Novák

University of Žilina (Słowacja)

Zainteresowania naukowe: inżynieria lotnicza, transport, logistyka

Doświadczenie dydaktyczne: systemy łączności w lotnictwie, planowanie i monitorowanie lotu, wyposażenie statków powietrznych

Zajęcia w sem. letnim 2020/21: Helicopters Operation (środy, 8-14: 14IV, 26V; czwartki, 8-12: 15IV, 27V; piątki, 12-17: 16IV, 28V)

login w Teams: andrej.novak@pollub.pl

e-mail: andrej.novak@fpedas.uniza.sk

prof. Miloš Poliak

University of Žilina (Słowacja)

Zainteresowania naukowe:      regulacja transportu, ekonomika transportu

Doświadczenie dydaktyczne:   prawo socjalne w transporcie drogowym, tachografy, prawo skarbowe w transporcie drogowym, dostęp do rynku w transporcie drogowym, ekonomika transport drogowego

Zajęcia w sem. letnim 2020/21: Tachographs and controls in road transport (poniedz.: 14-18 – 4-11 tydzień)

login w Teams: milos.poliak@pollub.pl

e-mail: milos.poliak@fpedas.uniza.sk

prof. Milan Rackov

University of Novi Sad (Serbia)

Zainteresowania naukowe: mechaniczna transmisja mocy, napędy z przekładnią śrubową, rozwijanie produktu i projektowanie mechaniczne

Doświadczenie dydaktyczne: podstawy konstrukcji maszyn, grafika inżynierska, inżynierska komunikacja graficzna, projektowanie mechaniczne

Zajęcia w sem. letnim 2020/21: Gear Transmissions and Helical Gear Drives (wtorki, 14-19: 20IV, 15VI; czwartki, 16-20: 22IV, 17VI; piątki, 8-13: 23IV, 18VI

login w Teams: racmil@pollub.pl

e-mail: racmil@uns.ac.rs

prof. Tetiana Vitenko

Ternopil National Technical University (Ukraina)

Zainteresowania naukowe: technologia i inżynieria przemysłu spożywczego i chemicznego, urządzenia do kawitacji hydrodynamicznej

Doświadczenie dydaktyczne: mechanika ogólna, termodynamika, chłodnictwo i klimatyzacja

Zajęcia w sem. letnim 2020/21: Analytical Mechanics (soboty, 8:00-10:25 – do 5VI włącznie)

login w Teams: vitenko@pollub.pl

e-mail: vitenko@tntu.edu.ua

 

 

Plan zajęć w sem. letnim 2020/21