Zajęcia fakultatywne z Profesorami Wizytującymi

 

Profesorowie wizytujący na Wydziale Mechanicznym w r. akad. 2020/21

 

prof. Siniša Bikić

University of Novi Sad (Serbia)

Zainteresowania naukowe: mechanika płynów, nanopłyny

Doświadczenie dydaktyczne: mechanika płynów, obliczeniowa dynamika płynów, hydraulika i pneumatyka, systemy gazowe i olejowe

login w Teams: bika@pollub.pl

e-mail: bika@uns.ac.rs

prof. Martin Bugaj

University of Žilina (Słowacja)

Zainteresowania naukowe: aerodynamika, konstrukcje lotnicze, technologie eksploatacji statków powietrznych, bezzałogowe statki powietrzne.

Doświadczenie dydaktyczne: aeromechanika, eksploatacja statków powietrznych, konstrukcje lotnicze

login w Teams: martin.bugaj@pollub.pl

e-mail: martin.bugaj@fpedas.uniza.sk

prof. Simone Camarri

University of Pisa (Włochy)

Zainteresowania naukowe: stateczność hydrodynamiczna, kontrola stateczności i przejścia warstw przyściennych, warstwy graniczne, aerodynamika ciał o nieregularnych kształtach, kontrola przepływu, modelowanie rzędu zredukowanego w dynamice płynów

Doświadczenie dydaktyczne: dynamika gazów, obliczeniowa dynamika płynów, stateczność hydrodynamiczna i turbulencje

login w Teams: simone.camarri@pollub.pl

e-mail: s.camarri@unipi.it

prof. Gabriel Fedorko

Technical University of Košice (Słowacja)

Zainteresowania naukowe: logistyka, symulacje komputerowe, technologie wykładnicze, Przemysł 4.0

Doświadczenie dydaktyczne: logistyka, symulacje komputerowe

login w Teams: fedorko.gabriel@pollub.pl

e-mail: fedorko.gabriel@gmail.com

 

prof. Gilbert-Rainer Gillich

Babes-Bolyai University from Cluj-Napoca (Rumunia)

Zainteresowania naukowe: modelowanie struktur z nieciągłościami, wykrywanie uszkodzenia metodami wibracyjnymi, zaawansowane algorytmy wyznaczania częstotliwości

Doświadczenie dydaktyczne: geometria opisowa i reprezentacje techniczne, wytrzymałość materiałów, drgania struktur, monitorowanie uszkodzenia konstrukcji

login w Teams: gr.gillich@pollub.pl

e-mail: gilbert.gillich@ubbcluj.ro

prof. Volodymyr Iasnii

Ternopil Ivan Puluj National Technical University (Ukraina)

Zainteresowania naukowe: mechanika materiałów, zmęczenie materiałów, liniowa i nieliniowa mechanika pękania

Doświadczenie dydaktyczne: mechanika materiałów, mechanika pękania

login w Teams: v.iasnii@pollub.pl

e-mail: v.iasnii@gmail.com

prof. Ján Kráľ

Technical University of Košice (Słowacja)

Zainteresowania naukowe: projektowanie maszyn produkcyjnych, pomiary dokładności i sztywności maszyn

Doświadczenie dydaktyczne: modelowanie powierzchniowe 3D, maszyny i systemy CNC

login w Teams: kral.jan@pollub.pl

e-mail: kral.jan@gmail.com

prof. Ivan Kuric

University of Žilina (Słowacja)

Zainteresowania naukowe: automatyka, systemy produkcyjne, IT i CAx, diagnostyka techniczna, sztuczna inteligencja

Doświadczenie dydaktyczne: automatyka ogólna oraz systemy IT i CAx

login w Teams: van.kuric@pollub.pl

e-mail: ivan.kuric@fstroj.uniza.sk

prof. Radovan Madleňák

University of Žilina (Słowacja)

Zainteresowania naukowe: planowanie sieci logistycznych, oddziaływanie człowiek-maszyna, handel elektroniczny i marketing

Doświadczenie dydaktyczne: projektowanie i optymalizacja sieci transportu, logistyka handlu elektronicznego i marketing,

login w Teams: radovan.madlenak@pollub.pl

e-mail: radovan.madlenak@fpedas.uniza.sk

prof. Peter Michalik

Technical University of Košice (Słowacja)

Zainteresowania naukowe: programowanie CNC, obróbka skrawaniem

Doświadczenie dydaktyczne: programowanie frezarek i tokarek CNC

login w Teams: petermichalik8@pollub.pl

e-mail: petermichalik8@gmail.com

prof. Vieroslav Molnár

Technical University of Košice (Słowacja)

Zainteresowania naukowe: projektowanie struktury układów pomiarowych, metody matematyczne i statystyczne

Doświadczenie dydaktyczne: modelowanie 3D ekologicznych systemów transportowych, badania doświadczalne i pomiary

login w Teams: vieroslav.molnar@pollub.pl

e-mail: vieroslav.molnar@tuke.sk

prof. Andrej Novák

University of Žilina (Słowacja)

Zainteresowania naukowe: inżynieria lotnicza, transport, logistyka

Doświadczenie dydaktyczne: systemy łączności w lotnictwie, planowanie i monitorowanie lotu, wyposażenie statków powietrznych

login w Teams: andrej.novak@pollub.pl

e-mail: andrej.novak@fpedas.uniza.sk

prof. Miloš Poliak

University of Žilina (Słowacja)

Zainteresowania naukowe:      regulacja transportu, ekonomika transportu

Doświadczenie dydaktyczne:   prawo socjalne w transporcie drogowym, tachografy, prawo skarbowe w transporcie drogowym, dostęp do rynku w transporcie drogowym, ekonomika transport drogowego

login w Teams: milos.poliak@pollub.pl

e-mail: milos.poliak@fpedas.uniza.sk

prof. Milan Rackov

University of Novi Sad (Serbia)

Zainteresowania naukowe: mechaniczna transmisja mocy, napędy z przekładnią śrubową, rozwijanie produktu i projektowanie mechaniczne

Doświadczenie dydaktyczne: podstawy konstrukcji maszyn, grafika inżynierska, inżynierska komunikacja graficzna, projektowanie mechaniczne

login w Teams: racmil@pollub.pl

e-mail: racmil@uns.ac.rs

prof. Paolo S. Valvo

University of Pisa (Włochy)

Zainteresowania naukowe: mechanika pękania; materiały kompozytowe i zaawansowane; stateczność, wytrzymałość i dynamika konstrukcji; metody obliczeniowe mechaniki

Doświadczenie dydaktyczne: mechanika ciała stałego i mechanika konstrukcji, dynamika konstrukcji, metody obliczeniowe mechanikia

login w Teams: ps.valvo@pollub.pl

e-mail: p.valvo@ing.unipi.it

prof. Tetiana Vitenko

Ternopil National Technical University (Ukraina)

Zainteresowania naukowe: technologia i inżynieria przemysłu spożywczego i chemicznego, urządzenia do kawitacji hydrodynamicznej

Doświadczenie dydaktyczne: mechanika ogólna, termodynamika, chłodnictwo i klimatyzacja

login w Teams: vitenko@pollub.pl

e-mail: vitenko@tntu.edu.ua

 

 

Plan zajęć w sem. zimowym 2021/22