Warunki rejestracji na kolejne semestry

Deficyty punktów ECTS dla studiów pierwszego stopnia uprawniające do warunkowej rejestracji na semestr letni w roku akademickim 2019/20 oraz na semestr zimowy w roku akademickim 2020/2021

(Uchwała Rady Wydziału Mechanicznego z dnia 18 grudnia 2019r.)

 

1. Warunkowa rejestracja na semestr drugi odbywa się przy braku łącznie 9 pkt.;

2. Warunkowa rejestracja na semestr trzeci odbywa się przy braku łącznie 14 pkt.;

3. Warunkowa rejestracja na semestr czwarty odbywa się przy braku łącznie 18 pkt.;

4. Warunkowa rejestracja na semestr piąty odbywa się przy braku łącznie 14 pkt.;

5. Warunkowa rejestracja na semestr szósty odbywa się przy braku łącznie 9 pkt.;

6. Rejestracja na semestr siódmy odbywa się  przy maksymalnym deficycie 0 pkt. ECTS.

Dla studiów drugiego stopnia warunkowa rejestracja na semestr drugi i trzeci odbywa się przy braku 9 pkt. ECTS.

 

W szczególnych przypadkach indywidualne decyzje podejmuje Dziekan Wydziału.