Warunki rejestracji na kolejne semestry

Deficyty punktów ECTS dla studiów pierwszego i drugiego stopnia uprawniające do warunkowej rejestracji na semestr letni w roku akademickim 2020/21 oraz na semestr zimowyw roku akademickim 2021/2022

(Uchwała Rady Wydziału Mechanicznego Nr 23/20/21 z dnia 4 listopada 2020r.)

 

1. Warunkowa rejestracja na semestr drugi odbywa się przy braku łącznie 9 pkt. ECTS;

2. Warunkowa rejestracja na semestr trzeci odbywa się przy braku łącznie 14 pkt. ECTS;

3. Warunkowa rejestracja na semestr czwarty odbywa się przy braku łącznie 18 pkt. ECTS;

4. Warunkowa rejestracja na semestr piąty odbywa się przy braku łącznie 14 pkt. ECTS;

5. Warunkowa rejestracja na semestr szósty odbywa się przy braku łącznie 9 pkt. ECTS;

6. Rejestracja na semestr siódmy odbywa się  przy maksymalnym deficycie 0 pkt. ECTS

Dla studiów drugiego stopnia warunkowa rejestracja na semestr drugi i trzeci odbywa się przy braku 9 pkt. ECTS.

 

W szczególnych przypadkach indywidualne decyzje podejmuje Dziekan Wydziału.