Warunki rejestracji na kolejne semestry

Deficyty punktów ECTS dla studiów pierwszego i drugiego stopnia uprawniające do warunkowej rejestracji na semestry letnie i zimowe na kierunkach prowadzonych przez Wydział Mechaniczny Politechniki Lubelskiej

(Uchwała Rady Wydziału Mechanicznego Nr WM/66/20/21 z dnia 20 października 2021r.)

1. Warunkowa rejestracja na semestr drugi odbywa się przy braku łącznie 9 pkt. ECTS;

2. Warunkowa rejestracja na semestr trzeci odbywa się przy braku łącznie 14 pkt. ECTS;

3. Warunkowa rejestracja na semestr czwarty odbywa się przy braku łącznie 18 pkt. ECTS;

4. Warunkowa rejestracja na semestr piąty odbywa się przy braku łącznie 14 pkt. ECTS;

5. Warunkowa rejestracja na semestr szósty odbywa się przy braku łącznie 9 pkt. ECTS;

6. Rejestracja na semestr siódmy odbywa się  przy maksymalnym deficycie 0 pkt. ECTS

Dla studiów drugiego stopnia warunkowa rejestracja na semestr drugi i trzeci odbywa się przy braku 9 pkt. ECTS.

 

W szczególnych przypadkach indywidualne decyzje podejmuje Dziekan Wydziału.