Studia doktoranckie

15 września 2016

Lista przyjętych na studia doktoranckie

     Lista rankingowa kandydatów przyjętych na studia doktoranckie     

Więcej o "Lista przyjętych na studia doktoranckie"

17 czerwca 2016

Rekrutacja na studia doktoranckie 2016/17

     Uchwała nr 20/2016/IV w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia doktoranckie w roku                    akademickim 2016/2017      Ogłoszenie o przyjęciach oraz wymagane dokumenty       Terminarz postępowania kwalifikacyjnego   ...

Więcej o "Rekrutacja na studia doktoranckie..."

15 września 2015

Wyniki rekrutacji na studia doktoranckie

     Wyniki rekrutacji na studia doktoranckie 

Więcej o "Wyniki rekrutacji na studia doktoranckie"

30 czerwca 2015

Rekrutacja na studia doktoranckie

    Wydział Mechaniczny Politechniki Lubelskiej ogłasza przyjęcia na trzyletnie stacjonarne studia doktoranckie w dyscyplinie budowa i eksploatacja maszyn.       Uchwała nr 18/2015/IV w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia doktoranckie w roku                    akademickim...

Więcej o "Rekrutacja na studia doktoranckie"

24 czerwca 2014

Rekrutacja na studia doktoranckie

  Wydział Mechaniczny Politechniki Lubelskiej ogłasza przyjęcia na trzyletnie stacjonarne studia doktoranckie w dyscyplinie budowa i eksploatacja maszyn.      Uchwała nr 20/2014/IV w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia doktoranckie w roku                    akademickim 2014/2015...

Więcej o "Rekrutacja na studia doktoranckie"

27 lutego 2014

Stypendia dla doktorantów

  Samorząd Województwa Lubelskiego rozpoczął realizację projektu „Stypendia naukowe dla doktorantów pracujących w ramach zespołów badawczych” Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VIII Regionalne Kadry Gospodarki, Działanie 8.2 Transfer Wiedzy, Poddziałanie 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji.  Celem projektu jest stworzenie...

Więcej o "Stypendia dla doktorantów"


Archiwum »