Praktyki i staże

     Studenckie zawodowe praktyki oraz staże przemysłowe mają na celu podwyższenie kompetencji w obszarze wiedzy i umiejętności związanych z kierunkiem nauczania. Student kształtuje podczas odbywania praktyk i staży swoje umiejętności zawodowe, które są związane bezpośrednio z miejscem ich odbywania. Praktyki i staże są też doskonałym sposobem na poznanie specyfiki środowiska zawodowego, umożliwiają kształtowanie kultury zawodowej oraz właściwych postaw etycznych. 
     Politechnika Lubelska posiada podpisane umowy o współpracy  z wieloma firmami z branży produkcyjno – usługowej z województwa lubelskiego. Umowy te zobowiązują firmę do przyjęcia studentów na praktyki lub staże oraz stworzenie warunków umożliwiających włączenie studenta w działalność firmy zarówno na stanowiskach produkcyjnych jak i projektowych. Ponadto firmy umożliwiają pomoc merytoryczną i udostępnienie własnego zaplecza produkcyjnego i badawczego dla osób piszących prace dyplomowe o tematyce związanej z profilem działalności firmy.
     Student przebywając w firmie poznaje jej specyfikę oraz zna wymagania pracodawcy w stosunku do pracowników na różnych stanowiskach począwszy od konstruktora, operatora zautomatyzowanych gniazd obróbczych czy pracowników kadry menadżerskiej. Poznaje ścieżkę kariery zawodowej i związanej z nią potrzebę doskonalenia własnych umiejętności. W rezultacie student staje się częścią zespołu pracowników, co często kończy się propozycją zatrudnienia w firmie w której obył praktykę lub staż przemysłowy.