Plany zajęć

Rozkład zajęć w semestrze zimowym 2020/2021

Prosimy o bieżące sprawdzanie harmonogramów zajęć ponieważ mogą one ulec zmianie

               ZAJĘCIA DLA WSZYSTKICH KIERUNKÓW NA I ROKU STUDIÓW REALIZOWANE BĘDĄ OD 15.10

 

Organizacja roku akademickiego 2020/2021

ZAJĘCIA FAKULTATYWNE DLA WSZYSTKICH STUDENTÓW 

OBOWIĄZKOWE ZAJĘCIA DLA WSZYSTKICH STUDENTÓW I ROKU Z ZAGRANICY

STUDIA DOKTORANCKIE

Studia doktoranckie - dyscyplina budowa i eksploatacja maszyn

Studia doktoranckie - dyscyplina mechanika


 

INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA

Stacjonarne

  IB I rok - zajęcia realizowane na Wydziale Mechanicznym 

  IB I rok - zajęcia realizowane na Wydziale Elektrotechniki i Informatyki 

 

  IB II rok - zajęcia realizowane na Wydziale Mechanicznym

  IB II rok - zajęcia realizowane na Wydziale Elektrotechniki i Informatyki

 

  IB III rok - zajęcia realizowane na Wydziale Mechanicznym

  IB III rok - zajęcia realizowane na Wydziale Elektrotechniki i Informatyki

 

  IB IV rok - zajęcia realizowane na Wydziale Mechanicznym

  IB IV rok - zajęcia realizowane na Wydziale Elektrotechniki i Informatyki

 

INŻYNIERIA MATERIAŁOWA

Stacjonarne

  IM II stopień, II sem

 

INŻYNIERIA PRODUKCJI

Stacjonarne

  IP IV rok

  IP II stopień, II sem

 

MECHANIKA I BUDOWA MASZYN

Stacjonarne

  MB I rok 

  MB II rok

  MB III rok, T

  MB III rok, S-L

  MB III rok, N-L

  MB III rok,  K

  MB IV rok, T

  MB IV rok, S-L

  MB IV rok, N-L

  MB IV rok, K

  MB II stopień, II sem, T-E

  MB II stopień, II sem, K-E

 

Niestacjonarne

terminy zjazdów

 MB I rok 

 MB II rok 

 MB III rok SL

 MB III rok T

  MB IV rok SL

 MB IV rok T

 MB II stopień, I sem 

 MB II stopień, III sem, spec. K-E

 MB II stopień, III sem, spec. T-EMECHATRONIKA

Stacjonarne

  ME I rok - zajęcia realizowane na Wydziale Mechanicznym

  ME I rok - zajęcia realizowane na Wydziale Elektrotechniki i Informatyki

 

  ME II rok - zajęcia realizowane na Wydziale Mechanicznym

  ME II rok - zajęcia realizowane na Wydziale Elektrotechniki i Informatyki

 

  ME III rok zajęcia realizowane na Wydziale Mechanicznym

  ME III rok - zajęcia realizowane na Wydziale Elektrotechniki i Informatyki

 

  ME IV rok ROBOTYZACJA PROCESÓW WYTWÓRCZYCH

Stacjonarne

  RPW I rok

  RPW II rok

  RPW III rok

  RPW II stopień, II sem


TRANSPORT

Stacjonarne

  T I rok

  T II rok

  T III rok

  T IV rok

  T II stopień, II sem

 

Zarządzanie i inżynieria produkcji

Stacjonarne

  ZP I rok 

  ZP II rok 

  ZP III rok

  ZP IV rok 

 

Niestacjonarne

  ZP IV rok