Plany zajęć

Rozkład zajęć w semestrze zimowym 2019/2020

 

PROSIMY O BIEŻĄCE SPRAWDZANIE HARMONOGRAMÓW PONIEWAŻ MOGĄ ONE ULEC ZMIANIE

 

STUDIA DOKTORANCKIE

Studia doktoranckie - dyscyplina budowa i eksploatacja maszyn

Studia doktoranckie - dyscyplina mechanika

 

OBOWIĄZKOWE ZAJĘCIA DLA STUDENTÓW I ROKU Z UKRAINY

OBOWIĄZKOWE ZAJĘCIA FAKULTATYWNE

 

INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA

Stacjonarne
  IB I rok

  IB II rok

  IB III rok

  IB IV rok

 

INŻYNIERIA MATERIAŁOWA

Stacjonarne
  IM II sem, II stopień

  IM IV rok

Niestacjonarne

 

INŻYNIERIA PRODUKCJI

Stacjonarne
  IP III rok, obr. ubytkowa

  IP III rok, obr. plastyczna

  IP IV rok, obr. ubytkowa

  IP, II stopień KWPTW

  IP, II stopień PPTnOSN

Nietacjonarne

 

MECHANIKA I BUDOWA MASZYN

Stacjonarne
  MB I rok, gr. ćw. 1-3

  MB I rok, gr. ćw. 4-5

  MB II rok

  MB III rok, Tech

  MB III rok, S-L

  MB III rok, N-L

  MB III rok,  K

  MB IV rok, Tech

  MB IV rok, S-L

  MB IV rok, N-L

  MB IV rok,  K

  MB II semestr, II stopień SC

  MB II sem, II stopień KWPM

Niestacjonarne

 MB I rok

 MB II rok

 MB III rok

 MB IV rok

 MB I rok, I sem, II stopień

 MB II rok, III sem, II stopieńMECHATRONIKA

Stacjonarne
  ME I rok

  ME II rok

  ME III rok

  ME IV rok

NiestacjonarneROBOTYZACJA PROCESÓW WYTWÓRCZYCH

Stacjonarne
  RPW I rok

  RPW II rok

 

TRANSPORT

Stacjonarne
  T I rok

  T II rok

  T III rok

  T IV rok

  T I rok, II stopień LwT

  T I rok, II stopień TS

Niestacjonarne

 

Zarządzanie i inżynieria produkcji

Stacjonarne

  ZP I rok

  ZP II rok

  ZP III rok

  ZP IV rok

  ZP II sem, II stopień

Niestacjonarne

  ZP III rok

  ZP IV rok