Plany zajęć

Prosimy o sprawdzanie harmonogramów zajęć ponieważ mogą one ulec zmianie

                        

Organizacja roku akademickiego 2021/2022

 

STUDIA DOKTORANCKIE

Studia doktoranckie - dyscyplina budowa i eksploatacja maszyn

Studia doktoranckie - dyscyplina mechanika


 

INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA 

Stacjonarne

  IB I rok 

  IB II rok 

  IB III rok 

  IB IV rok

 

INŻYNIERIA PRODUKCJI 

Stacjonarne

  IP II stopień, II sem, KWPTW

  IP II stopień, II sem, PPTnOSN

 

MECHANIKA I BUDOWA MASZYN

Stacjonarne 

  MB I rok 

  MB II rok

  MB III rok

  MB IV rok

  MB II stopień, II sem

 

Niestacjonarne - zajęcia hybrydowe: piątki i niedziele zajęcia zdalne (platforma Teams), soboty na terenie Uczelni

terminy zjazdów

Materiały szkoleniowe - konto Office 365

 MB I rok   wybór przedmiotu obieralnego dla MB I rok - tutaj

 MB II rok 

 MB III rok

 MB IV rok

 MB II stopień, I sem

 MB II stopień, III sem

 


MECHATRONIKA

Stacjonarne

  ME I rok

  ME II rok 

  ME III rok

  ME IV rokROBOTYZACJA PROCESÓW WYTWÓRCZYCH 

Stacjonarne

  RPW I rok

  RPW II rok

  RPW III rok

  RPW IV rok


TRANSPORT 

Stacjonarne

  T I rok

  T II rok

  T III rok

  T IV rok  

  T II stopień, II sem

 

Zarządzanie i inżynieria produkcji

Stacjonarne

  ZP I rok 

  ZP II rok 

  ZP III rok

  ZP IV rok