Plany zajęć

Rozkład zajęć w semestrze letnim 2020/2021

Prosimy o bieżące sprawdzanie harmonogramów zajęć ponieważ mogą one ulec zmianie

                          ZAJĘCIA DLA I SEMESTRU STUDIÓW  II STOPNIA REALIZOWANE BĘDĄ OD 11.03.2021 

 

Organizacja roku akademickiego 2020/2021

Fakultatywne zajęcia z profesorami wizytującymi dla studentów i doktorantów WM

*** Z uwagi na obecną sytuację związaną z SARS COVID 2, do odwołania wszystkie zajęcia będą odbywać się          w trybie kształcenia na odległość tj. zdalnie (zarówno te opisane w planach zajęć jako "online" oraz "kontaktowo").   O powrocie do zajęć stacjonarnych na terenie Uczelni (w planach zaznaczonych jako zajęcia "kontaktowe") zostaniecie Państwo poinformowani w stosownych komunikatach na stronie internetowej Wydziału.  ***

STUDIA DOKTORANCKIE

Studia doktoranckie - dyscyplina budowa i eksploatacja maszyn

Studia doktoranckie - dyscyplina mechanika


 

INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA 

Stacjonarne

  IB I rok 

  IB II rok 

  IB III rok 

 

INŻYNIERIA MATERIAŁOWA 

Stacjonarne

  IM II stopień, III sem, TM

  IM II stopień, III sem, IK

 

INŻYNIERIA PRODUKCJI 

Stacjonarne

  IP II stopień, I sem

  IP II stopień, III sem, KWPTW

  IP II stopień, III sem, PPTnOSN

 

MECHANIKA I BUDOWA MASZYN

Stacjonarne 

  MB I rok 

  MB II rok

  MB III rok, T

  MB III rok, S-L

  MB III rok, N-L

  MB III rok, K

  MB II stopień, I sem

  MB II stopień, III sem, T-E

  MB II stopień, III sem, K-E

 

Niestacjonarne 

terminy zjazdów

 MB I rok 

 MB II rok 

 MB III rok SL

 MB III rok T

 MB II stopień, II sem, K-E

 MB II stopień, II sem, T-E

 


MECHATRONIKA

Stacjonarne

  ME I rok

  ME II rok 

  ME III rokROBOTYZACJA PROCESÓW WYTWÓRCZYCH 

Stacjonarne

  RPW I rok

  RPW II rok

  RPW III rok

  RPW II stopień, III sem


TRANSPORT 

Stacjonarne

  T I rok

  T II rok

  T III rok

 T II stopień, I sem

  T II stopień, III sem

 

Zarządzanie i inżynieria produkcji 

Stacjonarne

  ZP I rok 

  ZP II rok 

  ZP III rok