Plany zajęć

Rozkład zajęć w semestrze zimowym 2017/2018

 

 

STUDIA DOKTORANCKIE

Studia doktoranckie

 

INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA

Stacjonarne
  IB I rok

  IB II rok

  IB III rok

  IB IV rok

Niestacjonarne

 

INŻYNIERIA MATERIAŁOWA

Stacjonarne
  IM II rok

  IM III rok

  IM IV rok

  IM II semestr (II stopień)

Niestacjonarne

 

INŻYNIERIA PRODUKCJI

Stacjonarne
  IP I rok

  IP II rok

  IP III rok

  IP IV rok

  IP II semestr (II stopień)

Nietacjonarne
  IP III semestr (II stopień)

MECHANIKA I BUDOWA MASZYN

Stacjonarne
  MB I rok

  MB II rok

  MB III rok

  MB IV rok

  MB II semestr II st.

Niestacjonarne
  MB I rok

  MB II rok

  MB III rok

  MB IV rok

  MB I semestr II st.

  MB III semestr II st.


MECHATRONIKA

Stacjonarne
  ME I rok

  ME II rok

  ME III rok

  ME IV rok

Niestacjonarne
  ME III rok


TRANSPORT

Stacjonarne
  T I rok

  T II rok

  T III rok

  T IV rok

  T II semestr II st.

Niestacjonarne
  T IV rok