Plany zajęć

Rozkład zajęć w semestrze letnim 2020/2021

Prosimy o bieżące sprawdzanie harmonogramów zajęć ponieważ mogą one ulec zmianie

                          ZAJĘCIA DLA I SEMESTRU STUDIÓW  II STOPNIA REALIZOWANE BĘDĄ OD 11.03.2021 

 

Organizacja roku akademickiego 2020/2021

*** Z uwagi na obecną sytuację związaną z SARS COVID 2, do odwołania wszystkie zajęcia będą odbywać się          w trybie kształcenia na odległość tj. zdalnie (zarówno te opisane w planach zajęć jako "online" oraz "kontaktowo").   O powrocie do zajęć stacjonarnych na terenie Uczelni (w planach zaznaczonych jako zajęcia "kontaktowe") zostaniecie Państwo poinformowani w stosownych komunikatach na stronie internetowej Wydziału.  ***

STUDIA DOKTORANCKIE

Studia doktoranckie - dyscyplina budowa i eksploatacja maszyn

Studia doktoranckie - dyscyplina mechanika


 

INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA 

Stacjonarne

  IB I rok 

  IB II rok 

  IB III rok 

 

INŻYNIERIA MATERIAŁOWA 

Stacjonarne

  IM II stopień, III sem, TM

  IM II stopień, III sem, IK

 

INŻYNIERIA PRODUKCJI 

Stacjonarne

  IP II stopień, III sem, KWPTW

  IP II stopień, III sem, PPTnOSN

 

MECHANIKA I BUDOWA MASZYN

Stacjonarne 

  MB I rok 

  MB II rok

  MB III rok, T

  MB III rok, S-L

  MB III rok, N-L

  MB III rok, K

  MB II stopień, III sem, T-E

  MB II stopień, III sem, K-E

 

Niestacjonarne - PLANY DOSTĘPNE OD 12.03.2021

terminy zjazdów

 MB I rok 

 MB II rok 

 MB III rok SL

 MB III rok T

 MB II stopień, II sem 

 


MECHATRONIKA

Stacjonarne

  ME I rok

  ME II rok 

  ME III rokROBOTYZACJA PROCESÓW WYTWÓRCZYCH 

Stacjonarne

  RPW I rok

  RPW II rok

  RPW III rok

  RPW II stopień, III sem


TRANSPORT 

Stacjonarne

  T I rok

  T II rok

  T III rok

  T II stopień, III sem

 

Zarządzanie i inżynieria produkcji 

Stacjonarne

  ZP I rok 

  ZP II rok 

  ZP III rok