Plany zajęć

Rozkład zajęć w semestrze letnim 2019/2020

 

PROSIMY O BIEŻĄCE SPRAWDZANIE HARMONOGRAMÓW PONIEWAŻ MOGĄ ONE ULEC ZMIANIE

 

STUDIA DOKTORANCKIE

Studia doktoranckie - dyscyplina budowa i eksploatacja maszyn

Studia doktoranckie - dyscyplina mechanika

 

OBOWIĄZKOWE ZAJĘCIA DLA STUDENTÓW I ROKU Z UKRAINY

OBOWIĄZKOWE ZAJĘCIA FAKULTATYWNE

 

INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA

Stacjonarne

  IB I rok

  IB II rok

  IB III rok

 

INŻYNIERIA MATERIAŁOWA

Stacjonarne

  IM II stopień, I sem

  IM II stopień, III sem

 

INŻYNIERIA PRODUKCJI

Stacjonarne

  IP III rok

  IP II stopień, I sem

  IP II stopień, III sem

 

MECHANIKA I BUDOWA MASZYN

Stacjonarne

  MB I rok

  MB II rok

  MB III rok, Tech

  MB III rok, S-L

  MB III rok, N-L

  MB III rok,  K

  MB II stopień, I sem

  MB II stopień, III sem 

Niestacjonarne

 MB I rok

 MB II rok

 MB III rok

 MB II stopień, II semMECHATRONIKA

Stacjonarne

  ME I rok

  ME II rok

  ME III rokROBOTYZACJA PROCESÓW WYTWÓRCZYCH

Stacjonarne

  RPW I rok

  RPW II rok

  RPW II stopień, I sem


TRANSPORT

Stacjonarne

  T I rok

  T II rok

  T III rok

  T II stopień, I sem

  T II stopień, III sem 

 

Zarządzanie i inżynieria produkcji

Stacjonarne

  ZP I rok

  ZP II rok

  ZP III rok

  ZP II stopień, III sem

Niestacjonarne

  ZP III rok