Wydziałowa Komisja Kwalifikacyjna

Decyzję o kwalifikacji na wyjazd, na podstawie dostarczonej dokumentacji i przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatem, podejmuje Komisja Wydziałowa Kwalifikacyjna w składzie:

1. Dr inż. Tomasz Jachowicz, Prodziekan ds. studenckich

2. Dr inż. Sylwester Samborski, Koordynator Wydziałowy ds. Wymiany Międzynarodowej

3. Dr inż. Jarosław Zubrzycki, Koordynator Erasmus+

4. Dr inż. Tomasz Garbacz, Koordynator Erasmus+

5. Dr inż. Jakub Gajewski, Koordynator Erasmus+

 

Dr inż. Tomasz Garbacz jest koordynatorem Erasmus+ dla studentów Wydziału Mechanicznego studiujących na kierunkach Mechanika i Budowa Maszyn, Inżynieria Produkcji, Inżynieria Materiałowa oraz Zarządzanie i Inżynieria Produkcji.

Dr inż. Jakub Gajewski jest koordynatorem Erasmus+ dla studentów Wydziału Mechanicznego studiujących na kierunkach Mechatronika, Transport i Inżynieria Biomedyczna.