Terminy składania wniosków

Odnośnie wyjazdów realizowanych w roku akademickim 2017/2018 obowiązują następujące terminy:

- przyjmowanie wniosków na wyjazdy na studia w ramach międzynarodowych mobilności edukacyjnych (dotyczy zarówno wyjazdów na semestr zimowy jak i semestr letni) odbywa się : do 31 marca 2017 r.; dodatkowy jesienny termin składania wniosków może być ogłoszony przez prorektora ds. studenckich,

- przyjmowanie wniosków na wyjazdy na studia w ramach mobilności krajowej z programu MOSTECH: do 30 kwietnia 2017 r.,

- przyjmowanie wniosków na wyjazdy na praktyki w terminie od kwietnia do września 2018 odbywa się w dwóch terminach: do 31 października 2017 r. oraz do 31 marca 2018 r.

Rozpatrywanie wniosków dotyczących wyjazdów na praktyki w terminie od kwietnia do września 2017 roku odbywa się według kryteriów obowiązujących w roku akademickim 2016/2017, a wnioski należy składać do dnia 31 marca 2017 r.