Erasmus i Mostech

Program Erasmus jest programem edukacyjnym Unii Europejskiej. Główną  ideą programu jest rozwijanie międzynarodowej współpracy między uczelniami. Umożliwia on wyjazdy studentów za granicę na część studiów i praktykę, promuje mobilność pracowników uczelni jak również  stwarza uczelniom liczne możliwości udziału w projektach wraz z partnerami zagranicznymi. W niektórych jego akcjach mogą uczestniczyć również inne instytucje, organizacje lub przedsiębiorstwa, które współpracują ze szkołami wyższymi.

Wiedza, umiejętności organizacyjne, biegła znajomość języka obcego - to tylko nieliczne korzyści które płyną z uczestnictwa w Programie Erasmus, dlatego też prawie od początku jego istnienia Wydział Zarządzania aktywnie uczestniczy w jego działaniach.

Umowy podpisane z ponad 100 ośrodkami akademickimi w Europie (m.in. Hiszpania, Portugalia, Turcja, Szwecja, Włochy, Grecja, Słowacja, Rumunia i Niemcy), pozwalają studentom Wydziału Mechanicznego na realizację części studiów oraz praktyk za granicą. Większość z podpisanych umów przewiduje również wymianę kadry naukowej i pracowników administracyjnych.

MOSTECH to program krajowej mobilności studentów i doktorantów polskich uczelni technicznych. Ideą porozumienia zawartego przez polskie uczelnie techniczne jest zapewnienie mechanizmów ułatwiających wdrożenie założeń Procesu Bolońskiego, podnoszenie jakości kształcenia oraz ułatwienie krajowej wymiany studentów i doktorantów.

Program MOSTECH jest przedstawiony na stronie Komisji Akredytacyjnej Uczelni Technicznych (KAUT), natomiast szczegółowych informacji należy szukać w uczelnianym Biurze Kształcenia Międzynarodowego.